Webcontent weergeven

 

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven (Globaal)

Nieuws

Overzicht

« Terug

Euthanasie

De Morgen schreef gisteren (13/02/2020) dat verschillende katholieke ziekenhuizen de uitvoering van euthanasie proberen af te remmen door patiënten te verplichten eerst een palliatieve procedure te doorlopen. In dit artikel werd ook het AZ Nikolaas genoemd. We wensen dit dan ook te nuanceren.

Katholiek versus pluralistisch

AZ Nikolaas is geen katholieke, maar een pluralistische instelling. Het respect voor de diversiteit aan levensbeschouwingen, religies en culturen staat centraal. Ethische thema's worden in dialoog en vanuit een weldoordracht en uitgeschreven ethisch kader benaderd.

 
Palliatieve filter

In het artikel wordt verwezen naar de zogenaamde ‘palliatieve filter' als zijnde een manier van katholieke zorginstellingen (lees: de katholieke kerk) om euthanasieprocedures te vertragen. Nogmaals, het AZ Nikolaas is een pluralistisch ziekenhuis.

Het is echter wel correct dat in de adviestekst van onze Commissie medische ethiek (voor iedereen transparant raadpleegbaar op onze website), verwezen wordt naar de ‘palliatieve filter' (blz. 21). Maar er wordt eveneens duidelijk gesteld dat het palliatief supportteam (gespecialiseerd in de zorg rond het levenseinde) pas ingeschakeld kan worden indien de patiënt hierover geïnformeerd werd en hierin toestemde (blz. 24-25). Het opstarten van palliatieve zorgen gebeurt steeds na toestemming van de patiënt en leidt niet tot het afwijzen van het verzoek om euthanasie.
 
Er is dus absoluut geen sprake van een inbreuk op de Euthanasiewet, noch op de wet op de patiëntenrechten. Zowel voor de vraag naar euthanasie, als voor de toepassing van palliatieve zorgen (het ene sluit het andere trouwens niet uit) is de wil van de patiënt doorslaggevend.