Webcontent weergeven

 

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven (Globaal)

Nieuws

Overzicht

« Terug

NIAZ jaarprijs 2020 – Persoonsgerichte zorg – Stem voor AZ Nikolaas en draag zo bij aan een ziekenhuisomgeving op maat van kwetsbare personen

Het NIAZ is vooral gekend als de organisatie die het AZ Nikolaas heel wat denk- en doe-werk heeft gegeven, om uiteindelijk in 2017 gedurende een week te worden onderworpen aan een kwaliteitstoets. We zijn toen met glans geslaagd! Het NIAZ-team onderstreepte de verbetercultuur van ons ziekenhuis, waarbij we willen leren van elkaar én van de ervaringen van de patiënten.
Naast het meten van kwaliteit wil het NIAZ kennisuitwisseling tussen zorginstellingen bevorderen. Dat wordt gestimuleerd met de NIAZ jaarprijs.

 

AZ Nikolaas heeft een verbeterproject ingediend met betrekking tot de toegankelijkheid en de veilige verplaatsing doorheen het ziekenhuis, voor kwetsbare personen.

 

Bijna dagelijks staan mensen in de wandelgangen te zoeken om zich te oriënteren, om de verplaatsing te maken van campus Moerlandstraat naar campus Lodewijk de Meesterstraat of omgekeerd enz. Dat vergt aandacht én uithouding. De stress van het ziekenhuisbezoek, de bezorgdheid over de gezondheidstoestand van zichzelf, de partner of de ouder kunnen dit tegenwerken waardoor de patiënt of bezoeker met een onaangename ervaring blijft zitten.

 

Om de ziekenhuisomgeving meer bekend terrein te maken, is een verbeterproces opgestart in samenspraak met de interne stuurgroep seniorenvriendelijk ziekenhuis en de seniorenadviesraden van Beveren en Sint-Niklaas.

 

De eerste doelstelling was om alle afstanden in kaart te brengen vanaf het onthaal tot aan de afdeling, de consultatie, het revalidatiecentrum of de medische beeldvorming, zodat de patiënt of bezoeker kan inschatten wat haalbaar is.

 

Een tweede doelstelling was het verwerven van inzicht in de beleving van ziekenhuisomgeving door de patiënt of bezoeker. Dit kon gaan over bewegwijzering, hulpmiddelen, informatieborden, rustpunten, geluidsprikkels enz.

 

Om de gegevens te verzamelen werd beroep gedaan op 12 senioren van een wandelclub, met een leeftijd tussen 70 en 92 jaar. Sommigen hadden een loophulpmiddel bij zoals een rollator. De senioren werden verdeeld in groepjes per 2 of 3 met een begeleider. Elke groep kreeg een meetwiel en een chronometer mee en op maat gemaakte wandelkaarten met foto's van herkenbare punten.

 

De resultaten van deze oefening werden gebruikt om de bestaande informatie- of routeborden aan te vullen en aanpassingen te doen aan het wegwijsbriefje dat wordt meegegeven aan de onthaalpunten. Op die manier kan de zelfredzaamheid en autonomie van de kwetsbare persoon  gestimuleerd worden.

 

Andere verbeteracties zijn de verwerking van deze gegevens op de website, in de afdelingsbrochures of in een knooppuntsysteem via een app. 

 

Met de NIAZ prijs zullen we alvast investeren in het aanbod van wandelhulpmiddelen waardoor het ziekenhuis een veiligere omgeving wordt en de patiënt zich meer op zijn gemak voelt.

 

Daarvoor hebben wij uw stem nodig! Stemmen kan u doen via deze link: NIAZ-jaarprijs