Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Naam Functie
Prof. H. Nys Voorzitter
Dr. B. Merckx Ondervoorzitter
Dhr. K. Michiels Gedelegeerd bestuurder
Mevr. G. Bogaert Secretaris - Penningmeester
Mevr. P. Claessens Lid raad van bestuur
Dhr. L. De Block Lid Raad van bestuur
Dhr. E. Drieghe + Lid Raad van bestuur
Dhr. H. Roelants Lid Raad van bestuur
Dhr. J. Uytdenhouwen Lid Raad van bestuur
Dhr. C. Van den Poel Lid Raad van bestuur
Mevr. V. Van Helsland Lid Raad van bestuur
Dhr. G. Vercauteren Lid Raad van bestuur
Dhr. J. Hertog Waarnemend bestuurder
Dhr. L. Vingerhoeds Waarnemend bestuurder