Webcontent weergeven

Sociale dienst

 

"Ziek zijn" en opname in een ziekenhuis kan voor u en uw familie de oorzaak zijn van heel wat aanpassingen in uw sociaal leven. Als u daarover vragen heeft, bent u samen met uw familie welkom bij de Sociale dienst voor informatie, advies en begeleiding.

Wat kan de Sociale dienst voor u doen?

 • Psychosociale begeleiding
  Een luisterend oor, steun en opvang van emoties.
  Bijvoorbeeld bij het omgaan van een toegenomen zorgbehoefte.
   
 • Organisatie van thuiszorg
  Thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst, hulpmiddelen, maaltijden, personenalarm,...
   
 • Aanbrengen van alternatieve opvangmogelijkheden
  Revalidatiecentrum, geriatrie, hersteloord, kortverblijf, dagcentrum, serviceflat, woonzorgcentrum,...
   
 • Informatieverstrekking en doorverwijzing
  Naargelang de vraag en de nood doorverwijzen naar een specifieke hulpverlening zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
  Bijvoorbeeld: een zelfhulpgroep voor patiënten en/of hun familie.
   
 • Hulp bij administratieve en/of financiële vragen
  Aanvragen van tegemoetkomingen en ondersteuning bij opnamegerelateerde administratie.
  Bijvoorbeeld: doorverwijzen naar de dienst binnen het ziekenhuis waarbij men terecht kan voor een afbetalingsplan, doorverwijzen naar de dienst Maatschappelijk werk van het ziekenfonds betreffende het aanvragen van tegemoetkomingen of premies (bv. mantelzorg).

Indien u hulp wenst, raden wij u aan, om zo snel mogelijk een beroep te doen op onze Sociale dienst. De ligduur in het ziekenhuis is beperkt, aarzel daarom niet om nu reeds de nodige stappen te zetten. U kunt zelf, of via een verpleegkundige, contact opnemen met onze dienst. Alle contacten blijven uiteraard strikt vertrouwelijk.