Webcontent weergeven

Betere zorg door uitwisseling van uw gezondheidsgegevens

 

Als patiënt komt u met meerdere artsen en ziekenhuizen in contact. Wanneer deze zorgverleners onderzoeken (bv. bloedonderzoek, foto's medische beeldvorming), behandelingen of ingrepen uitvoeren, dan bewaren zij deze informatie voor zich. Dit betekent dat bijvoorbeeld uw huisarts of een arts in een ander ziekenhuis geen toegang heeft tot deze gegevens. Nochtans kan het voor uw arts een meerwaarde betekenen om over deze informatie te beschikken om zo bijvoorbeeld te vermijden dat u twee maal hetzelfde onderzoek dient te ondergaan.

 

Om dit mogelijk te maken werd het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) opgericht. Een elektronisch platform dat de snelle en beveiligde uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk maakt tussen de zorgverleners die u behandelen (bv. huisarts, arts-specialist, ziekenhuis).

 

Wanneer u als patiënt beslist om zich aan te sluiten bij CoZo wordt uw huisarts nog beter op de hoogte gehouden van uw medisch dossier in het ziekenhuis zodat hij uw behandeling grondiger kan opvolgen.

 

Meer informatie vindt u op de CoZowebsite.