Webcontent weergeven

Het AZ Nikolaas is een dynamisch acuut ziekenhuis met 963 klassieke- en daghospitalisatiebedden met brede regionale en supraregionale uitstraling binnen en buiten het Waasland. Samen met 255 artsen en 2300 medewerkers staan wij voor een ambitieuze toekomstgerichte visie, waarbij patiëntgerichtheid en kwaliteit centraal staan.

 

Onze dienst Kinder- en jeugdpyschiatrie bestaat uit 20 residentiële bedden, een multidisciplinair infantteam en een uitgebreide ambulante werking binnen een breed netwerk. Op korte termijn worden diverse nieuwe projecten uitgewerkt, zoals dagbehandeling en meer structurele samenwerking met de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de instellingen Bijzondere Jeugdzorg uit de regio.

 

In dit kader zijn we op zoek naar:

 

2 voltijds arts-specialisten in de Kinder- en jeugdpsychiatrie

 

  • Zelfstandige, in associatieverband met het huidig medisch kader, bestaande uit vier kinder- en jeugdpsychiaters.
  • Psychotherapeutische opleiding (reeds gevolgd, of bereid om aan te vatten).
  • Beleidsparticipatie via artsenoverleg / managementteam.
  • In onderlinge afstemming kan vooral gewerkt worden rond specifieke aandachtsgebieden (infant/liaison, (semi)residentieel werk, samenwerking binnen het netwerk met IJZ en/of CGG, ...).

Meer informatie:

Dr. A. Van Thillo | Medisch diensthoofd

 

Richt uw kandidatuur aan het betrokken medische diensthoofd, de medisch directeur (dr. P. Nieberding) en de gedelegeerd bestuurder (dhr. K. Michiels).

AZ Nikolaas | Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas