Webcontent weergeven

Veiligheid

 

De Interne bewakingsdienst van het AZ Nikolaas neemt maatregelen om diefstallen, vandalisme en agressie te voorkomen. Veiligheid is voor ons als ziekenhuis dan ook zeer belangrijk. Vele toegangsdeuren zijn elektronisch beveiligd en enkel toegankelijk met badge. Op sommige plaatsen is er camerabewaking.

Voorkomen is beter dan genezen

Geld, juwelen en andere voorwerpen van grote waarde brengt u beter niet mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal.
Een opname is echter niet altijd gepland. Wordt u met spoed opgenomen, dan kunt u uw waardevolle voorwerpen in bewaring geven, tot afhaling door een familielid.

Wanneer u toch het slachtoffer van een diefstal/verlies of andere onregelmatigheid zou worden, stellen we het op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt. Hiervoor kunt u steeds een beroep doen op de Interne bewakingsdienst. 
Via uw verpleegkundige zijn zij dag en nacht oproepbaar om de nodige vaststellingen te doen, en het speciaal daarvoor ontworpen formulier ‘onregelmatigheden' samen met u in te vullen.  Zo kunnen we, ook dankzij uw medewerking, gerichter en doeltreffender te werk gaan om de veiligheid van alle patiënten te waarborgen.

 

Veiligheid

 
Veiligheid is voor ons als ziekenhuis zeer belangrijk en het AZ Nikolaas neemt maatregelen om diefstallen, vandalisme en agressie te voorkomen. 
Zo beschikken we ook over een Interne bewakingsdienst (FOD IBZ 0881.291.322), dewelke verzekerd is tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot KBC VERZEKERINGEN, Professor Roger Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven.
Het polisnummer is 28.991.504