Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Verblijf

de afbeelding kan niet worden geladen

Meer dan 2300 medewerkers, van wie ruim 200 artsen staan in voor uw verzorging. Met volgende personen zult u wellicht contact hebben tijdens uw verblijf. Wij geven hierbij een korte omschrijving van hun opdracht.
 

 • Arts
  Uw behandelende arts coördineert de zorg die u nodig heeft. Hij/zij zal regelmatig bij u langskomen op de kamer. Uw behandelende arts kan ook een beroep doen op andere artsen voor consulten of onderzoeken. Indien uw familieleden een gesprek wensen met de behandelende arts kunnen zij dit aanvragen via de verpleegkundigen van de afdeling.
 • Verpleegkundige
  Het verpleegkundig team - dat onder leiding staat van een hoofdverpleegkundige - bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke assistenten.

 • Paramedici
  In functie van de aard van de zorg die u nodig heeft kunt u in contact komen met één of meer paramedici:
  • laborant(e): bloedafname;
  • kinesitherapeut(e): bewegingsoefeningen, massage;
  • diëtiste: advies in verband met voeding;
  • logopedist(e): spraakoefeningen, slikproblemen;
  • ergotherapeut(e): training van de dagelijkse handelingen en bewegingen;
  • psycholoog.
 • Ondersteunend personeel
 • Ook met de volgende diensten zult u te maken hebben:
  • administratie: opnamedienst, onthaal, enz.;
  • logistieke hulp: vervoer, voeding;
  • schoonmaakpersoneel: reinigen van de kamers en de gangen;
  • technisch personeel: herstellingen.
 • Geneesheer-specialist in opleiding
  Deze artsen specialiseren zich in een bepaalde discipline en staan onder supervisie van een arts-stagemeester.
 • Leerling verpleegkundige
  Deze studenten lopen stage in het ziekenhuis met het oog op het bekomen van een graad of een diploma in de verpleegkunde. Zij werken onder toezicht van stagementoren.