Webcontent weergeven

Verpleegkundig & paramedisch departement

Naam Functie Telefoon
Henk Cuvelier Verpleegkundig & paramedisch directeur 03 760 21 56
Nathalie Milliau Clustermanager geriatrische, orthopedische en locomotorische zorg 03 760 72 77
Lut Van de Vijver Clustermanager oncologische, endocrinologische, palliatieve en psychiatrische zorg 03 760 28 62
Lien Van Riet Clustermanager Moeder & Kind 03 760 72 88
Stef Vertenten Clustermanager abdominale, vaat-, gastro-enterologische, nefrologische, endocrinologische, pneumologische, gynaecologische en urologische zorg 03 760 72 90

Renaat Westerlinck

Sarah Windey

Clustermanager kritieke & diagnosediensten, cardiale en neurologische zorg

03 760 28 98

03 760 20 37

Evelyne Nauts Procesmanager 03 760 20 38
Danny Noens Procesmanager 03 760 27 95
Brecht Serraes Procesmanager 03 760 20 39
Kenny De Cuyper Zorgmanager 03 760 86 07
Liesl Van Daele Zorgmanager liesl.vandaele@aznikolaas.be
Lut Van de Vijver Zorgmanager 03 760 28 62