Webcontent weergeven

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

 

  • De elektronische uitwisseling via het Collaboratief zorplatform is onderworpen aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet betreffende de rechten van de patiënt.

 

  • U hebt recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 

  • Het Sectoriaal Comité van de Sociale Zekerheid en Gezondheid bakent per groep zorgverleners af welke gegevens die zorgverleners mogen consulteren.

 

  • Voordat een zorgverlener uw gegevens kan raadplegen, wordt nagegaan of u inderdaad bij die zorgverlener wordt behandeld.