Webcontent weergeven

Wil je graag je steentje bijdragen als vrijwilliger ?

 

We zijn verheugd dat we jaarlijks op meer dan honderd vrijwilligers kunnen rekenen om net dat tikkeltje meer glans te geven aan de zorg die we verlenen. Zij worden tewerkgesteld op verpleegafdelingen, binnen de palliatieve zorg, op de dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie, in de administratie, aan het onthaal,...

 

Voordelen

Naast de eeuwige dankbaarheid van onze medewerkers en patiënten voorzien we voor onze vrijwilligers de volgende voordelen:

    
  • de nodige begeleiding bij de opstart onder de vorm van een peter- of meterschap;
  • mogelijkheid om maaltijden te nuttigen in de cafetaria tegen personeelstarief;
  • een parkeerkaart die toegang geeft tot de personeelsparking;
  • beroepskledij indien nodig;
  • kilometervergoeding;
  • twee maal per jaar een vormingsactiviteit;
  • mogelijkheid tot gratis griepvaccinatie;
  • voordelig tarief voor een hospitalisatieverzekering;
  • lidmaatschap van de personeelsvereniging;
  • diverse activiteiten zoals een zomeruitstap, nieuwjaarsreceptie en een attentie tijdens de Week van de vrijwilliger,...

 

Wil jij graag meer informatie of je kandidaat stellen voor vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met onze collega's van Begeleiding Nieuwe Mederwerkers.