Webcontent weergeven

Wat is Cozo?

 

Het Collaboratief Zorgplatform is een streng beveiligd elektronisch platform. Enkel de zorgverleners die u op een bepaald moment behandelen krijgen toegang tot uw gegevens

 

  • U beslist zelf welke zorgverleners toegang krijgen tot welke gegevens. U kunt bepaalde zorgverleners of gegevens uitsluiten. Enkel artsen waarmee u een behandelrelatie heeft, kunnen gegevens uit uw dossier raadplegen als u daarvoor de toestemming heeft gegeven. Deze behandelrelaties worden na enige tijd automatisch beëindigd, bijvoorbeeld na stopzetting van een behandeling in het ziekenhuis of bij verandering van huisarts.
  • De zorgverlener krijgt enkel toegang tot de relevante delen van uw medisch dossier via een beveiligde verbinding. Hij moet zijn identiteit bewijzen door middel van zijn elektronische identiteitskaart.
  • U kunt op elk moment opvragen welke zorgverleners uw gegevens geconsulteerd hebben.
  • Uw gezondheidsgegevens worden steeds bewaard bij de zorgverleners of ziekenhuizen die een dossier aangemaakt hebben. Enkel als het nuttig is voor uw behandeling, worden de gegevens uitgewisseld met andere zorgverleners. Ze worden dus niet op één centraal punt opgeslagen.