Webcontent weergeven

Consultaties

Consulaties zijn steeds op afspraak na aanmelding via het medisch secretariaat. Het is belangrijk dat u bij een eerste consultatie een verwijsbrief meebrengt, deze kan voorzien worden door uw huisarts.

Bij elke consulatie dient u zich aan te melden en in te schrijven aan het onthaal van het algemeen ziekenhuis.

 

Tarieven/Betaling

Voor elke consultatie bij een psychiater is er terugbetaling voorzien volgens nomenclatuurnummer door het ziekenfonds.

 

Consulaties bij onze psychologen/therapeuten vallen onder een andere terugbetaling. De kostprijs voor een consultatie bij een psycholoog bedraagt 50 euro à 60 euro (afhankelijk van type gesprek) en duurt ongveveer 45 à 60 minuten.  Elk ziekenfonds hanteer een eigen regelgeving wat betreft de terugbetaling. Gelieve hiervoor uw ziekenfonds te contacteren.

 

De factuur van elke verrichte prestatie zal via postverkeer verzonden worden. U kan dus niet ter plaatse betalen.