Webcontent weergeven

HAKIT

De dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie AZ Nikolaas beschikt over een afdeling voor hulpverlening bij crisis en urgentie voor kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar. De crisis- en urgentiehulpverlening bestaat uit een ambulant (HAKIT*) en een residentieel gedeelte met opname (IKO**) De afdeling hanteert een laagdrempelige toegang.

 

* Hoogdringende Ambulante Kortdurende Intensieve Therapie

** Intensieve Kortdurende Opname

 

Raadpleeg ook de informatiefolder HAKIT.