Webcontent weergeven

Hoe aanmelden

 

Wanneer u zich aanmeldt met welke vraag dan ook, al dan niet telefonisch, komt u terecht op het medisch secretariaat. Binnen deze dienst zijn 3  ervaren professionele medewerkers actief.

Deze personen zullen u in mate van het mogelijke helpen met uw vragen.

 

Een aanmelding gebeurt idealiter telefonisch, maar je kunt ook persoonlijk langskomen.

Zowel professionele doorverwijzers als ouders kunnen een aanmelding doen.

Je kunt ons tijdens de kantooruren bereiken op het nummer (0032)3/760.89.10

BELANGRIJK: Gelieve bij elke nieuwe aanmelding steeds het rijksregisternummer van het kind/jongere bij de hand te houden.

 

DRINGENDE afspraken kunnen na telefonisch overleg binnen een redelijke termijn gemaakt worden via het HAKIT-systeem.

 

Rechtsreekse opnames zijn niet mogelijk, elke opname wordt voorafgegaan door minstens één intakegesprek. Bij een intakegesprek wordt het probleem in kaart gebracht en wordt er een planning opgemaakt.

Een diagnostisch proces gebeurt door gesprekken met kind, ouders, opvragen van informatie, verder onderzoek bij arts, psycholoog of gezinstherapeut of externen, contact met CLB, huisarts, …

Een adviesgesprek houdt in dat de bevindingen worden besproken, evt. een voorstel tot behandeling binnen onze dienst, andere dienst, individueel, gezin, groep, schooloverleg,…