Webcontent weergeven

Over Lindebomen en Storm op onze K-dienst

Recent kreeg onze dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie een nieuwe naam; Tilia (lat: lindeboom). Linden worden in de overleving gezien als plekken van bescherming, rust en oprechtheid. Ze worden vaak gevonden op dorpspleinen en maken deel uit van vele ceremonieën. Zo baadde Siegfried zich, in een poging om onsterfelijk te worden, onder de linde in het bloed van de door hem gedode draak. Maar de linde liet een klein blad vallen, net tussen zijn schouders, waardoor zijn hart kwetsbaar bleef.  

 

Jongeren op Tilia opgenomen, groeien meestal op in moeilijke omstandigheden en dit zowel door aangeboren kwetsbaarheden als door psychologische of sociale moeilijkheden. Vaak bouwen ze dan ook een defensie op tegen toekomstige emotionele kwetsuren. Deze verdediging houdt echter ook veel positieve interacties tegen. Het vinden van een evenwicht tussen kwetsbaarheid en bescherming is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Storm

 

Storm

Daarnaast gaan jongeren en hun context, op het moment van opname, door stormachtige periodes. Deze maken onzeker, roepen angst, kwaadheid en verdriet op. Opgroeien vraagt veel van ons aanpassingsvermogen, een vermogen dat bij kinderen met een psychiatrische problematiek vaak beperkter is. Crisisperiodes brengen echter ook opportuniteiten, er is een grote lijdenslast bij alle betrokkenen met vaak meer bereidheid tot verandering. Stormen brengen dus ook veel groeikansen met zich mee, mensen staan in de loop van het proces geregeld versteld van hun eigen (veer)kracht. Daarom vinden we ‘Storm' een toepasselijke naam voor de Golden retrieverpuppy die de laatste tijd geregeld ons team komt vervoegen.

 Storm wordt nog mede ondersteund door enkele soortgenoten, Bernard en Zoran,  zij zorgen voor de nodige diversiteit binnen het hondenteam.

 

Dieren op de Kinder- en jeugdpsychiatrie

De inzet van dieren op Tilia is tweeledig. Enerzijds past een huisdier in de huislijke sfeer die we willen creëren op onze dienst. Vanuit de biocentrische benadering (= alle levende organismen zijn evenwaardig), eerder dan de antropocentrische (=de waarden van de mens staan centraal), wordt de ontwikkeling van het kind onderzocht, in relatie tot alle belangrijke relaties die ze aangaan, dus ook de niet-menselijke. Honden zijn enthousiast, vergevingsgezind, vrolijk en vragen enige verantwoordelijkheidszin. Hun aanwezigheid laat toe de normale opvoedingsinteracties uit te breiden wat waardevolle observatiegegevens en aangrijpingspunten voor de interactie kind-begeleider meebrengt. Jongeren die moeilijk in interactie gaan met of vertrouwen krijgen in mensen, doen dit vaak verbazingwekkend vlot met dieren. Dieren stimuleren ook de emotionele betrokkenheid op een situatie, wat op zijn beurt het leren van nieuwe vaardigheden faciliteert.

 

Storm wordt ondersteund door twee collega's:

Bernard