Webcontent weergeven

IKO

Intensieve Kortdurende Opname (IKO) voor jongeren tussen 12 en 18 jaar

Soms ontstaat er een acute situatie voor een kind of jongere waarbij er een snelle interventie vereist is. Na indicatiestelling kan dan een kortdurende opname (maximum 4 weken) in de IKO-groep volgen. Deze opname biedt het kind of de jongere evenals de context de mogelijkheid om de betekenis van dit acute moment te onderzoeken.  Een zorgplan wordt voorgesteld. De verdere behandeling gebeurt ambulant.


Lees meer in de informatiefolder leefgroep ‘IKO'.

De basisafspraken uit de folder zijn up-to-date, er kunnen zich echter steeds kleine wijzigingen voordoen met betrekking tot bijvoorbeeld de weekplanning. De leefgroepleiding kan u hierover verder informeren.