Webcontent weergeven

Leerkracht

Binnen onze setting zijn er 3 leerkrachten werkzaam voor. Elke leerkracht is toegewezen aan een afdeling.

De jongeren komen gemiddeld elke dag één uurtje mee naar de klas. Dit gebeurt in groep met de jongeren uit dezelfde leefgroep. Er wordt gevraagd schoolboeken van de eigen school mee te brengen. Met de kinderen van de lagere school werken wij rond rekenen en taal, voor de leerlingen vanaf het vijfde leerjaar ook wat Frans.

Voor de secundaire leerlingen beperken wij ons tot de hoofdvakken van de desbetreffende richting.

Wij leggen vooral de klemtoon op het werken aan een goede klashouding. Wij proberen de sociale vaardigheden te trainen die nodig zijn om in een grotere klasgroep te kunnen functioneren. Wij observeren de mogelijkheden op emotioneel, sociaal en cognitief vlak.Wij plannen voor elke leerling een schooloverleg, samen met de ouders, het clb en eventueel andere hulpverleners. Wij zoeken samen naar een zo goed mogelijkschools traject na de opname. Wij proberen een schools perspectief te creëren op maat van het kind rekening houdend met zijn ontwikkeling, zijn zwaktes en zijn sterktes. Wij zien de school als belangrijk onderdeel van groei en zelfontplooiing

binnen het proces van psychisch welbevinden.