Webcontent weergeven

Medisch secretariaat

 

Wanneer u zich aanmeldt met welke vraag dan ook, al dan niet telefonisch, komt u terecht op het medisch secretariaat. Binnen deze dienst zijn 3 ervaren professionele medewerkers actief.

Deze personen zullen u, indien het om een aanmelding gaat, enkele vragen stellen om de aanmeldingsvraag duidelijk te maken.

 

Rechtstreekse opnames zijn niet mogelijk, elke opname wordt steeds voorafgegaan door minstens één consultatie.