Webcontent weergeven

De Opstap

Behandeling in een leefgroep tijdens een opname voor jongeren tussen 12 en 18 jaar

Het gebeurt dat een opname een beter werkinstrument wordt dan een ambulante observatie.  Binnen een therapeutisch kader ontstaan immers verdere diagnostische en behandelingsmogelijkheden. Het multidisciplinair team streeft naar een zo kort mogelijke opnameduur van 8 weken. Daarbij wordt oriëntatie naar de eigen leefwereld als doel vooropgesteld.
        
Lees meer in de informatiefolder leefgroep ‘De Opstap'

De basisafspraken uit de folder zijn up-to-date, er kunnen zich echter steeds kleine wijzigingen voordoen met betrekking tot bijvoorbeeld de weekplanning. De leefgroepleiding kan u hierover verder informeren.