Webcontent weergeven

Belangrijke wijzigingen MMB

Nieuwe Maatregelen Covid-19

NIEUWE MAATREGELINGEN MMB ONDERZOEKEN

 

NIEUW VANAF AUGUSTUS:

Wij adviseren echter om steeds, indien mogelijk, alleen naar het ziekenhuis te komen. Dit om te vermijden dat de afstandsregels (minimum 1,5 meter) in kleinere ruimtes (bv. wachtzalen) niet gehandhaaft kunnen worden. Er wordt per patiënt die voor een consultatie of een onderzoek komt, maximum 1 begeleider toegelaten.

Een begeleider is toegestaan bij volgende patiënten:

 • jonger dan 18 jaar
 • met verminderde mobiliteit (rolstoel...)
 • met een mentale beperking

 

VORIGE MAATREGELEN BLIJVEN VAN TOEPASSING:


Alle maatregelen die genomen werden in begin van de coronacrisis worden opgeheven.

De RX-onderzoeken gebeuren terug zonder afspraak. Uitgezonderd bij patiënten die een RX nodig hebben met het vermoeden van Covid 19, hierbij vragen wij om alsnog contact op te nemen met onze dienst. Deze afspraken kunnen enkel in Campus Moerland plaatsvinden.

 

Specifiek: hygiënische maatregelen omtrent social distancing worden gerespecteerd en er is dus geen gevaar voor de patiënt. Hierbij herhalen we dat:

 • al het personeel (artsen, verpleegkundigen en secretariaat) op de dienst een mondmasker draagt en ontsmet zeer regelmatig de handen met alcohol. Iedereen van het personeel heeft ervaring met werken in een medische omgeving en heeft alle nodige informatie gekregen om de overdracht van het Coronavirus te vermijden
 • u draagt reeds een chirurgisch masker vanaf de ingang. U en alle andere patiënten zijn verplicht dit masker correct te dragen gedurende de tijd dat u in het ziekenhuis bent
 • overal waar mogelijk zal een afstand van minstens 1,5m tussen u en personeel en andere patiënten bewaard worden. Al onze wachtzalen zijn hieraan aangepast

 

Patiënten verwezen voor een onderzoek Medische Beeldvorming tijdens Covid-19

(Radiografie, echografie, CT-scan, MR, nucleaire geneeskunde, SPECT)


Deze tekstversie is geldig van 4/5/2020 t/m 18/5/2020


Uw arts heeft voor u een onderzoek door middel van medische beeldvorming aangevraagd. U vraagt zich waarschijnlijk af of dit wel veilig is in deze tijden van coronacrisis.
De dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming (MMB) van het AZ Nikolaas heeft verschillende maatregelen genomen zodat u veilig uw onderzoek kan ondergaan. Deze maatregelen volgen minstens alle voorschriften van de overheid én het ziekenhuis, in het bijzonder de specialisten ziekenhuishygiëne. Sommige maatregelen zijn zelfs strenger dan opgelegd om zo uw veiligheid optimaal te kunnen bewaken.


Dit zijn de voornaamste maatregelen die wij voor u hebben genomen:

 • de diensten radiologie (en ook alle andere diensten) van het AZ Nikolaas in Beveren, Temse, Sint-Gillis, Hamme en Sint-Niklaas campus Lodewijk zijn voorbehouden aan patiënten zonder COVID en zonder verdenking op COVID. Alle patiënten worden gescreend alvorens zij op de medische beeldvorming van deze diensten worden toegelaten
 • al het personeel (artsen, verpleegkundigen en secretariaat) op de dienst draagt een mondmasker en ontsmet zeer regelmatig de handen met alcohol. Iedereen van het personeel heeft ervaring met werken in een medische omgeving en heeft alle nodige informatie gekregen om de overdracht van het Coronavirus te vermijden
 • u krijgt een chirurgisch masker aan de ingang. U en alle andere patiënten zijn verplicht dit masker te gebruiken gedurende de ganse tijd dat u in het ziekenhuis bent
 • overal waar mogelijk zal een afstand van minstens 1,5m tussen u en personeel en andere patiënten bewaard worden. Al onze wachtzalen zijn hieraan aangepast
 • enkel indien strikt noodzakelijk voor uw onderzoek zal de verpleegkundige of de arts dichter bij u komen (bijvoorbeeld voor echografie). In die gevallen zal de arts of verpleegkundige extra beschermingsmateriaal dragen om infectie van of naar u uit te sluiten
 • alle oppervlakken die u aanraakt zijn met alcohol ontsmet (voor u én na u)
 • we hebben extra veel tijd voorzien tussen 2 afspraken zodat er niet te veel patiënten tegelijk aanwezig zijn en zodat we ruim de tijd hebben om alles grondig te ontsmetten

Door het nemen van al deze maatregelen is de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming.

 

Uitbreiding bezoekersparking & wijziging inrit campus Sint-Niklaas - L. De Meesterstraat

Uitbreiding bezoekersparking & wijziging inrit campus Sint-Niklaas - L. De Meesterstraat

 

 

De inrit van de parking, die tot op heden aan de L. De Meesterstraat lag, verhuist op maandag 17 juni 2019 naar de Hospitaalstraat. De uitrit blijft aan de Azalealaan. De parking werd herschikt en bestaat nu uit verschillende zones met in totaal 135 parkeerplaatsen voor patiënten en/of bezoekers. Dit zijn 60 extra plaatsen. Samen met de nieuwe spoedparking werden er zo ongeveer 100 extra plaatsen voor patiënten en bezoekers gecreërd.

Afzetzone
Komt u enkel iemand afzetten of ophalen, dan kunt u tot aan de hoofdingang rijden en de parking met hetzelfde ticket (binnen de 20 minuten na inrijden) gratis verlaten via de Azalealaan.

 

Betalen
Aan de tarieven van de parking wijzigt niets. We bieden echter nu ook een 3-dagenkaart aan (zie informatiefolder parkeren). Deze kaart maakt het voor alle patiënten en bezoekers die meermaals in het ziekenhuis moeten zijn mogelijk om aan een verminderd tarief gebruik te maken van de parkings. Zo kan je met de 3-dagenkaart gedurende 3 opeenvolgende dagen onbeperkt op- en afrijden.

U kunt nu trouwens ook aan de hand van uw bankkaart de parking in- en uitrijden. U hoeft dan niet meer langs de betaalautomaat, maar gebruikt zowel bij het in- als bij het uitrijden de bankkaart. Dit kan zowel contactloos (swipen) als door de kaart in te voeren in de terminal (zonder code). Het verschuldigde bedrag gaat op die manier rechtstreeks van de rekening.

Deze wijzigingen zijn trouwens ook van toepassing op de bezoekersparking van campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat en campus Beveren.

 

Elektrische wagens
Om in te spelen op de groeiende markt elektrische wagen werd er zowel voor campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat, campus Sint-Niklaas - L. De Meesterstraat en campus Beveren een laadpaal voorzien. Deze worden kortelings in gebruik genomen.

Uitbreiding openingsuren campus Beveren

 

Vanaf 23 september 2019 zal de campus Beveren ook over de middag geopend zijn.

 

Op weekdagen is de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming in deze campus dus open van 08.00 uur tot 17.00 uur.

 

Volgende onderzoeken zijn mogelijk in campus Beveren:

Voor alle onderzoeken dient u een afspraak te maken.

Radiografische opnames zonder contrasttoediening gebeuren zonder afspraak.

Vernieuwing RX-zaal campus Sint-Gillis-Waas

 

Er gebeurde in februari 2017 een upgrade van de röntgenzaal in campus Sint-Gillis-Waas.

 

Dankzij deze vernieuwing breiden we ons aanbod in deze campus uit met RX full spine en RX full leg.

 

Wij verwelkomen u graag en staan u telefonisch te woord op 03/760 60 65.

Mammografie hoog risico

 

Sinds 1 februari 2016 is het vereist dat de risicostatus van patiënten met een sterk verhoogd risicoprofiel voor borstkanker die een beeldvormend onderzoek (echografie / mammografie / MR) van de borsten ondergaan correct gedocumenteerd wordt.

 

Dit gebeurt door het eenmalig invullen van een notificatieformulier door de verwijzende arts en het ter beschikking stellen van dit formulier in het medisch dossier van de patiënt.

 

Aansluitend dient op het voorschrift (en ook toekomstige voorschriften) het sterk verhoogd risicoprofiel te worden vermeld.

 

Aan de aanvragende artsen van mammografie, echografie van de borsten of MR van de borsten, vragen wij om beide formulieren in te vullen zodat het medisch dossier van de patiënt kan worden vervolledigd.

 

U mag dit uiteraard ook mailen mmb@aznikolaas.be, of faxen 03 760 20 90.

 

Bereikbaarheid call center MMB weekend

 

De dienst MMB is ook op zaterdag telefonisch bereikbaar:

8.30 uur - 12.30 uur

13 uur - 16.30 uur

 

Tijdens de week blijven dezelfde openingsuren:

8 uur - 19 uur

 

Richtlijnen Jodiumhoudende contrastproducten

 

Richtlijnen voor intraveneuze toediening van Jodiumhoudende contrastproducten bij verminderde nierfunctie

 

Jodiumhoudende contrastvloeistoffen worden gebruikt bij beeldvormende procedures en radiologische interventies. Bij het intraveneus toedienen van dergelijke contraststoffen kan tijdelijk een verminderde nierfunctie optreden.

 

Ter bescherming van de nieren kan bij patiënten met een verhoogd risico (*) ofwel het onderzoek uitgevoerd worden zonder contrast ofwel bij diagnostische noodzaak een hydratatieschema (*) opgestart worden. Dit gebeurt met een dagopname van 8 uur (dagziekenhuis campus Moerland).

 

Het is dus belangrijk om te beschikken over een recent labo-onderzoek met de nierfunctie. Indien de patiënt niet beschikt over een recent labo-onderzoek, zal altijd de nierfunctie bepaald worden vooraleer contrast wordt toegediend. De afspraak zal dan minimum 2 dagen worden opgeschoven.

 

(*) Klik op de onderlijnde woorden voor meer informatie.

 

Stopzetten Metformine

 

Metformine, een oraal antidiabeticum, dient gestopt te worden 48 uur voor het onderzoek en tot 48 uur na intraveneuze contrasttoediening met jodiumhoudende producten aangezien risico op een lactaatacidose.

 

GFR:

 • Waarden < 30 ml/min
  Bij inname Metformine: stopzetten Metformine 48 uur voor het onderzoek.
   

 • Waarden 30 - 45 ml/min:

  Indien inname Metformine: stoppen Metformine 48u voor het onderzoek

   

 • Waarden > 45 ml/min
   Onderzoek mag uitgevoerd worden.

 

Opening nieuwe parking Beveren 30 mei 2017

 

Vanaf dinsdag 30 mei 2017 wordt de ondergrondse parking van campus Beveren in gebruik genomen. Deze parking telt 150 parkeerplaatsen verspreid over twee verdiepingen.

 

De in- en uitrit bevindt zich langs de Oude Zandstraat. De oude parking langs de Vuurkruisenlaan, evenals de in- en uitrit worden gesloten zodat de laatste fase van de werken van start kan gaan. Wanneer de werken volledig klaar zijn, komt de uitrit van de parking opnieuw langs de Vuurkruisenlaan.

 

De parking is enkel toegankelijk voor patiënten, bezoekers en kaarthouders van het AZ Nikolaas. U parkeert er op eigen risico.

 

 

Tarief:

 

- Eerste 20 minuten: gratis

- € 1,20 per uur

- € 6 per dag of bij een verloren ticket

De betaalautomaat bevindt zich in de inkomhal van het ziekenhuis.

 

U kunt het plan hier downloaden.

 

 

 

 

Inschrijvingen MR-onderzoeken

 

Vanaf 2 oktober 2017 gaan alle patiënten voor MR-onderzoeken binnen via de hoofdingang van Sint-Niklaas, Moerlandstraat. Dit telt voor zowel afspraken op weekdagen als in het weekend.

 

Sluiting CT-scan Temse

 

Begin december verhuist de laatste verblijfafdeling van campus Temse (PAAZ-afdeling) naar campus Sint-Niklaas. Daardoor zullen er vanaf 13 december 2017 geen CT-scans meer worden uitgevoerd in campus Temse.

U kan hiervoor terecht in campus Sint-Niklaas of campus Beveren.

 

In Campus Temse blijven RX-onderzoeken zonder contrast van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u (geen afspraak nodig) en echografie-onderzoeken (op afspraak) mogelijk.

 

Vanaf 08/01/18: Lodewijk De Meesterstraat enkele richting

 

Op 08/01/18 wordt enkele richting ingevoerd in de Lodewijk De Meesterstraat (naar Lamstraat) en aansluitend in de Lamstraat van Lodewijk De Meesterstraat naar Azalealaan (Sint-Niklaas).

De nieuwe verkeerssituatie wordt zichtbaar gemaakt met boombakken, borden, vlagjes en tekeningen op de rijbaan.

Het gaat om een maatregel die deel uitmaakt van het nieuwe circulatieplan van de stad Sint-Niklaas.

Meer informatie
https://wijkcirculatie.sint-niklaas.be/het-plan

Vernieuwing CT-toestel Moerlandstraat februari 2018

 

Goede beeldkwaliteit is voor onze dienst een absolute prioriteit. Daarom zal het huidige CT-toestel op campus Moerland, dat dateert van 2005, vervangen worden door een high end CT-toestel van de firma GE (New Revolution).

 

Het plaatsen van dit toestel gaat gepaard met de nodige verbouwingswerken. Concreet pakken we zowel de huidige ruimte voor CT, als de bedienings- en protocolruimte aan. De werken starten op 1 februari 2018. De bouwkundige werken zullen twee weken in beslag nemen, daarna wordt de installatie van de nieuwe CT uitgevoerd. Begin maart 2018 zullen er opnieuw CT-scans in campus Moerland worden uitgevoerd.

 

Tijdens de werken zullen de patiënten doorverwezen worden naar campus Sint-Niklaas L. de Meesterstraat en campus Beveren. De noodzakelijke uitbreiding van de scanuren werd voorzien in de planning zodat er geen wachttijden zullen ontstaan. De enige beperking in deze periode is dat er geen CT coronarografie en CT virtuele colonoscopie kan uitgevoerd worden.