Webcontent weergeven

Botdensitometrie (dexascan)


 

Algemene informatie

 

Een botdensitometrie (BMD) of dexascan is een eenvoudig en snel onderzoek waarbij met behulp van een zeer lage dosis röntgenstralen de hoeveelheid kalk in het bot wordt gemeten.

De gemeten botdichtheid geeft voor een belangrijk deel de sterkte van de beenderen aan.

 

Doel van het onderzoek


–         Opsporen van eventuele botontkalking (osteoporose).
–         Berekenen van het risico op botbreuken door de botontkalking.
–         Bepalen van het effect van een behandeling om de sterkte van de beenderen te verbeteren.

 

Voorbereiding


Er is geen speciale voorbereiding nodig. U mag dus eten en drinken.

 

Het onderzoek kan niet plaatsvinden als er enkele dagen tevoren een RX- of CT-onderzoek van de maag of darmen met contrast werd uitgevoerd. Na het gebruik van contraststof dient er 10 dagen gewacht te worden alvorens een botdensitometrie kan worden uitgevoerd.

 

Een heupprothese of een implantaat in de rug beïnvloedt het resultaat van het onderzoek. Het is dus belangrijk om dit te melden voor de start van het onderzoek.

 

Kleding: trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

 

Zwangerschap: bij zwangerschap wordt dit röntgenonderzoek alleen uitgevoerd indien het absoluut noodzakelijk is. Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, neem dat contact op met uw behandelende arts of onze afdeling.

 

Medicijngebruik: de medicatie dient niet gestopt te worden.

 

Het onderzoek


Het onderzoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming.

Tijdens het onderzoek ligt u in ruglig op de onderzoekstafel en wordt er een foto van de beide heupen en de onderrug gemaakt met behulp van een smalle bundel zeer laag gedoseerde röntgenstralen.
Bij het maken van de heupfoto ligt u met gespreide benen en ligt er een kussen tussen de benen, met de voeten naar elkaar toe gedraaid. Voor de foto van de rug vraagt men u de benen op te trekken en op een kussen te leggen. 

 

In sommige gevallen (bv. bij patiënten met heupprothese) wordt een foto en een meting gemaakt van een ander gewricht, zoals de pols.

Het is belangrijk om tijdens de metingen zo stil mogelijk te blijven liggen.

Het onderzoek is pijnloos.

 

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

 

Plaats: na afspraak
 –         Sint-Niklaas, Lodewijk de Meesterstraat

 

Nazorg/complicaties


Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. Gebruik van auto, fiets of openbaar vervoer is geen probleem.

 

Nuttige informatie

 

Botdensitometrie wordt enkel onder bepaalde voorwaarden terugbetaald door de ziekteverzekering:

–         bij vrouwen ouder dan 65 jaar met familiale geschiedenis van heupfractuur bij familie van eerste of tweede graad.
–         ongeacht de leeftijd of het geslacht, indien één of meerdere risicofactoren aanwezig zijn.
–         herhaling van DEXA-onderzoek na vijf jaar (volgens dezelfde toepassingsregels).

Er is een specifiek aanvraagformulier beschikbaar dat door de aanvragende arts dient ingevuld te worden: aanvraag botdensitometrie.

 

Het onderzoek wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds in volgende gevallen:

  • Indien deze voorwaarden niet van toepassing zijn.
  • Wanneer de aanvragende arts specifiek vraagt naar het onderzoek botdensitometrie pols radiaal.
  • Wanneer de arts specifiek vraagt naar het onderzoek body composition.

In geval er geen terugbetaling is, valt het bedrag van het onderzoek volledig ten laste van de patiënt (€49,23).

 

Het resultaat


De radioloog analyseert de beelden en geeft het resultaat van het onderzoek via elektronische weg door aan de aanvragende arts. Deze zal de resultaten verder bespreken.

 

De beelden zijn steeds online beschikbaar via een referentienummer.

Dit nummer kan opgevraagd worden bij de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming of bij de verwijzende arts.

Vragen


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kan ook terecht bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming op het nummer 03/760 60 65.