Webcontent weergeven

Bot- of skeletscan


 

Doel


Het opsporen van afwijkingen van het beenderstelsel.

 

Voorbereiding

 

  • U mag de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken; tijdens het ontbijt drinkt u best extra.
  • Medicatie moet meestal niet gestaakt worden; volg de richtlijnen van de dokter die het onderzoek heeft aangevraagd.
  • Juist vóór het maken van de scan wordt u verzocht om naar het toilet te gaan en goed uit te plassen. Een volle blaas stoort namelijk de foto's ter hoogte van het bekken.
  • Zwangerschap en borstvoeding melden voor het onderzoek.

 

Het onderzoek


U krijgt een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat, meestal in de elleboogplooi; dit duurt enkele minuten. Soms worden al direct bij de injectie gedurende enkele minuten foto's gemaakt van de doorbloeding van een deel van het lichaam. Daarna mag u de afdeling verlaten en wordt u op de afgesproken tijd verwacht voor de foto's.


De tijd om het product te laten inwerken bedraagt 2 à 3 uur. Gedurende deze wachttijd hoeft u niet op de dienst te blijven en kan u het ziekenhuis verlaten.

In de periode tussen de inspuiting en de scan drinkt u genoeg en vermijdt u zware inspanningen of fysiotherapie.

 

Na de wachttijd worden gedurende 30 minuten foto's gemaakt van het gehele lichaam of een deel daarvan. In functie van de pathologie kunnen er extra opnamen nodig zijn, waardoor het onderzoek langer dan 30 minuten zal duren

De camera is geen gesloten tunnel. Soms zal de camera erg dicht tegen u aankomen, maar deze zal u niet raken.

 

Tijdens het maken van de botscan is het van belang zo stil mogelijk te blijven liggen; hoe minder beweging, hoe scherper de foto zal zijn. Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek verstoren. Daarom kan u gevraagd worden metalen sieraden af te doen of bepaalde kledingstukken uit te trekken.

 

Het onderzoek duurt 3 tot 4½ uur, inclusief wachttijd.

 

Nazorg/complicaties


De licht radioactieve vloeistof geeft geen allergische bijwerkingen.

Na de injectie mag u eten en drinken.

 

Gelieve de volgende 24 uur onderstaande maatregelen in acht te nemen:

• Drink veel water zodat u veel kunt plassen. Na elk toiletbezoek uw handen grondig wassen met veel water en zeep.

• Het aanraken van voedsel houdt geen risico in.

• Vermijd gedurende 24 uur langdurig en nauw contact met baby's, kinderen en zwangere vrouwen. Neem dus geen kinderen op de schoot en beperk uw contact in tijd.

• Bij incontinentie: hou bevuilde luiers drie dagen apart in een afgesloten vuilniszak, nadien kunt u ze gewoon verwijderen met het ander afval.