Webcontent weergeven

CT-scan van de buik (abdomen) zonder contrast (à blanc)


 

Algemene informatie


Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij:

  • nierstenen,
  • nierinsufficiëntie,
  • ernstige allergie aan jodium.

Doel


Het in beeld brengen van de buikorganen.

 

Voorbereiding

 

  •   U hoeft niet nuchter te zijn.
  •   Trek gemakkelijke kledij aan.
  •   Metalen voorwerpen, juwelen doet u uit (bv. halsketting, kunstgebit, BH, …)
  •   Zwangerschap zeker melden voor het onderzoek.

Het onderzoek


Er wordt geen contrastproduct toegediend (noch drinken, noch ingespoten). U ligt op uw rug op tafel, uw armen gestrekt naar boven. U wordt gevraagd uw adem in te houden. U schuift een paar keer heen en weer door de buis.

 

Het onderzoek duurt 15 minuten (afhankelijk per campus).

 

Plaats: na afspraak

Nazorg/complicaties


Complicaties zijn niet te verwachten. U mag na het onderzoek naar huis of naar uw kamer. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen probleem.