Webcontent weergeven

CT enterografie


 

Algemene informatie


CT enterografie is een onderzoek van de buik specifiek gericht op het evalueren van de dunne darm. Het onderscheidt zich van CT onderzoeken door een specifieke voorbereiding waarbij u een grote hoeveelheid vocht zal moeten drinken op korte tijd.

 

Doel


Het in beeld brengen van de buikorganen, in het bijzonder van de dunne darm. Dit onderzoek is onder meer geschikt voor het evalueren van ontsteking van de darm bij de ziekte van Crohn. 

 

Voorbereiding

 

  • Meld een (mogelijke) zwangerschap, jodiumallergie of verminderde nierwerking zeker voor het onderzoek!
  • U dient gedurende 4 uur voor het onderzoek nuchter te blijven.
  • Breng het resultaat van een recent labo-onderzoek mee (maximum 1 jaar oud). Daarmee kennen wij uw nierfunctie. Als u dit niet hebt, kan u dat opvragen bij uw (huis)arts. Lees hier meer.
  • Trek gemakkelijke kledij aan.
  • U komt 1 uur voor het eigenlijke onderzoek naar het ziekenhuis. U krijgt 2L water die u verspreid over 45 tot 60 minuten dient op te drinken.  In dit water is een stof opgelost die ervoor zorgt dat dit water niet uit de darm in het lichaam wordt opgenomen, waardoor de dunne darm mooi in beeld kan worden gebracht. Een volheidsgevoel is te verwachten gezien de grote hoeveelheid vocht die u moet drinken.

 

Het onderzoek


U wordt op uw rug op de tafel van het CT-toestel geplaatst, met de armen gestrekt naar boven.

Net voor de eigenlijke scan krijgt u via een infuus in de arm een medicatie toegediend (Buscopan), die de natuurlijke samentrekkingen van de darm voor een korte tijd stillegt.

Er wordt vervolgens een intraveneuze kleurstof toegediend via het infuus; dit gaat meestal gepaard met een warmtegevoel doorheen het lichaam.

U wordt gevraagd uw adem in te houden. U schuift een paar keer heen en weer door de ring van het CT-toestel. Daarna is het onderzoek afgelopen.

 

Het onderzoek duurt 5 – 10 minuten.

 

Plaats:

Sint-Niklaas, Moerlandstraat

 

 

Nazorg/complicaties


Het infuus wordt uit uw arm verwijderd, er wordt u gevraagd de prikplaats gedurende enkele minuten af te duwen.

Vervolgens mag u naar huis (of naar uw kamer, als u opgenomen bent).

Het vocht dat u hebt gedronken zal via de natuurlijke weg uw lichaam terug verlaten; platte stoelgang of diarree is een normaal verschijnsel na het onderzoek. Deze hinder kan tot 24 uur na het onderzoek optreden. Hou hiermee rekening voor uw geplande activiteiten na het onderzoek.

 

Nuttige informatie


Omdat bij dit onderzoek een kleurstof via een ader (intraveneus) wordt ingespoten, kan dit onderzoek niet uitgevoerd worden bij:

  • ernstige allergie aan jodium.
  • een verminderde nierwerking

 

Vermeld ook zeker een (mogelijke) zwangerschap voor het onderzoek!