Webcontent weergeven Webcontent weergeven

DAT-scan of isotopenonderzoek bij Parkinsonziekte


 

Algemene informatie


De ziekte van Parkinson is een aandoening die een bepaalde kern in de hersenen treft. Deze hersenkern maakt bij gezonde personen de signaalstof dopamine aan.

Dopamine is een stof die nodig is om signalen van de hersenen door te geven aan onze spieren. Deze stof is essentieel voor de overdracht van prikkels van zenuwcel naar zenuwcel. Valt deze verbinding weg dan weten de spieren niet meer wat te doen en gaan willekeurig bewegen, reageren niet of langzaam.

Er zijn geen laboratoriumonderzoeken (bloedanalyses) of radiologische onderzoeken (CT of NMR) die de diagnose van Parkinson met zekerheid kunnen bevestigen, alhoewel ze soms richtinggevend zijn. Daarom blijft bij sommige patiënten twijfel bestaan.

Alleen een isotopisch onderzoek op de dienst Nucleaire geneeskunde kan deze twijfel doen verdwijnen: een DAT-scan. Na inspuiting van een zeer specifiek product worden de transporters van dopamine in de bepaalde kernen in de hersenen weergegeven.

 

Doel


De activiteit van de dopamine-producerende kern in de hersenen (waar de ziekte van Parkinson zich ontwikkelt) meten.
Als de activiteit bewaard is, heeft de patiënt niet de ziekte van Parkinson en moet er een andere diagnose worden weerhouden.
Als de activiteit verminderd is, bevestigt dit met een zeer hoge waarschijnlijkheid de gestelde diagnose van Parkinson (of een aanverwante aandoening).

 

Voorbereiding

 

  • U hoeft niet nuchter te zijn. Een eventuele ingestelde behandeling hoeft u niet te staken.
  • Indien u allergisch bent aan jodium dient u ons dit te melden.
  • Starten voor de injectie met schildklierblokkade door middel van inname van kaliumjodide (lugoldruppels), deze zijn af te halen op onze dienst.

 

Het onderzoek


Er wordt een inspuiting in een ader ter hoogte van de elleboogplooi gegeven. Het product moet inwerken en 3 tot 6 uur na de inspuiting wordt de activiteit in de hersenen met de camera gemeten en met behulp van de computer in beeld gebracht. Het is belangrijk dat u rustig blijft liggen en niet beweegt waneer de camera rond uw hoofd draait. Het is geen buis of gesloten systeem, maar een open systeem. De tijd tussen de inspuiting en scanmoment (meestal 3 uur) hoeft u niet op onze dienst te blijven.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

 

Nazorg/complicaties


Het onderzoek doet absoluut geen pijn en is zonder gevaar. De bestraling die u ondergaat is van dezelfde orde van grootte als van een CT-scan onderzoek.

Het ingespoten product zelf geeft nagenoeg geen aanleiding tot neveneffecten en nooit is er een ernstige bijwerking gerapporteerd.

Bij het onderzoek wordt een kleine dosis gemerkt jodium aangewend. De radioactiviteit ervan is heel gering en verdwijnt uit het lichaam na enkele uren. Indien bij u een gekende allergie bestaat voor jodium dient u ons dat zeker te melden.

U krijgt voor het onderzoek en soms ook nadien enkele jodiumbevattende tabletten of een vloeistof, deze zijn niet radioactief, maar verbeteren de kwaliteit van de beelden.

 

Gelieve de onderstaande maatregelen in acht te nemen:

• Drink veel water zodat u veel kunt plassen. Na elk toiletbezoek uw handen grondig wassen met veel water en zeep.

• Het aanraken van voedsel houdt geen risico in.

• Vermijd gedurende 7 dagen langdurig en nauw contact met baby's, kinderen en zwangere vrouwen. Neem dus geen kinderen op de schoot en beperk uw contact in tijd.

• Bij incontinentie: hou bevuilde luiers drie dagen apart in een afgesloten vuilniszak, nadien kunt u ze gewoon verwijderen met het ander afval.

 

Nuttige informatie


Het product dat gebruikt wordt om de activiteit van de dopamine producerende kernen in beeld te brengen wordt volledig terugbetaald, maar enkel onder volgende voorwaarden:

  • Alleen als de neuroloog of neuropsychiater het onderzoek voorschrijft en gebruik maakt van het correcte aanvraagformulier tot terugbetaling.
  • Alleen als het een volwassen patiënt betreft.
  • Het onderzoek mag nog nooit eerder terugbetaald zijn.

 

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

LET OP:
Voor een DAT-scan wordt een specifiek product besteld. Wenst u uw afspraak te annuleren of te verplaatsen, doe dit ruim op voorhand (5 dagen), anders loopt u de kans dat u toch een factuur ontvangt van het volledige bedrag, zonder tussenkomst van uw mutualiteit.