Webcontent weergeven

Echografie van de borsten


 

Algemene informatie


Het is een onderzoek van de borsten waarbij geluidsgolven worden gebruikt om in het lichaam van de patiënt te kijken. Echografie is onschadelijk voor de patiënt.

 

Doel

 

  • Aanvullend onderzoek op mammografie.
  • De combinatie van deze 2 onderzoeken geeft meer informatie over de borsten dan mammografie alleen. Mammografie kan geen onderscheid maken tussen een cyste (holte gevuld met vocht) en een vaste knobbel, echografie kan dat wel. Vaak wordt er tijdens de echografie ook gebruik gemaakt van echo-doppler. Hiermee kan de doorbloeding van een letsel beoordeeld worden.
  • Evaluatie van een klacht bij een jonge patiënt, bij wie het niet aan te raden is om al een mammografie te verrichten omwille van de hogere (schadelijke) gevoeligheid voor röntgenstralen.

 

Voorbereiding


Er is geen speciale voorbereiding nodig.

 

Het onderzoek


U dient op de rug te liggen op de echografietafel, met de armen boven het hoofd.

 

De radioloog brengt vervolgens een watergel op de borst aan en zal met de echografiesonde, met lichte druk, over de borst wrijven. De gel is noodzakelijk voor de goede geleiding van de geluidsgolven tussen de echografiesonde en de huid. De radioloog volgt het onderzoek op de echograaf, legt beelden vast en geeft eventueel uitleg.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

 

Plaats: na afspraak

 

Nazorg/complicaties


Complicaties zijn niet te verwachten. U mag na het onderzoek naar huis of naar uw kamer. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen probleem.

 

Nuttige informatie


Echografie gebeurt best tussen dag 4 en 14 van de menstruatiecyclus (de borsten zijn dan minder gestuwd, hierdoor minder pijnlijk en beter beoordeelbaar).

 

Hoog risicoprofiel

 

Sinds 1 februari 2016 is het vereist dat de risicostatus van patiënten met een sterk verhoogd risicoprofiel voor borstkanker die een beeldvormend onderzoek (echografie / mammografie / MR) van de borsten ondergaan correct gedocumenteerd wordt.

 

Dit gebeurt door het eenmalig invullen van een notificatieformulier door de verwijzende arts en het ter beschikking stellen van dit formulier in het medisch dossier van de patiënt.

 

Aansluitend dient op het voorschrift (en ook toekomstige voorschriften) het sterk verhoogd risicoprofiel te worden vermeld.

 

Aan de aanvragende artsen van mammografie, echografie van de borsten of MR van de borsten, vragen wij om beide formulieren in te vullen zodat het medisch dossier van de patiënt kan worden vervolledigd.

 

Deze onderzoeken mogen slechts één maal per jaar gebeuren. Indien het toch binnen het jaar gebeurt, vult de verwijzende arts een verantwoordingsformulier in, dat aan onze dienst wordt bezorgd. 

 

U mag dit uiteraard ook mailen mmb@aznikolaas.be, of faxen 03 760 20 90.

 

 

 


Klik hier voor de informatiefolder.
 

Het resultaat


Er wordt door de radioloog een verslag opgemaakt dat zo spoedig mogelijk elektronisch wordt doorgestuurd naar uw verwijzende arts. Deze zal de resultaten verder met u bespreken.

 

U kan een persoonlijke code bekomen om zelf uw beelden te raadplegen. Deze code kan u opvragen bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming of bij uw verwijzende arts.

Vragen


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kan ook terecht bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming op het nummer 03/760 60 65.