Webcontent weergeven

Ejectiefractiebepaling


 

Doel


De globale functie en contractiliteit van het hart (linker ventrikel) wordt gemeten.

 

Voorbereiding


Er is geen specifieke voorbereiding.

 

Het onderzoek


Er wordt een licht radioactieve vloeistof gespoten in een ader in de arm. Na enkele minuten wachttijd worden er aansluitend foto's van het hart gemaakt vanuit één of meerdere posities.

Het onderzoek duurt 30 minuten, inclusief wachttijd.

 

Nazorg/complicaties


Na het onderzoek is er geen verdere specifieke nazorg nodig en mag u naar huis gaan.

 

Gelieve de volgende 24 uur onderstaande maatregelen in acht te nemen:

• Drink veel water zodat u veel kunt plassen. Na elk toiletbezoek uw handen grondig wassen met veel water en zeep.

• Het aanraken van voedsel houdt geen risico in.

• Vermijd langdurig en nauw contact met baby's, kinderen en zwangere vrouwen. Neem dus geen kinderen op de schoot en beperk uw contact in tijd.

• Bij incontinentie: hou bevuilde luiers drie dagen apart in een afgesloten vuilniszak, nadien kunt u ze gewoon verwijderen met het ander afval.