Webcontent weergeven

Harpoenmarkage


 

Algemene informatie


Het gaat om het aanduiden (lokaliseren) van een niet te voelen letsel.

 

De markering gebeurt door middel van het inbrengen van een speciale naald (harpoennaald). Door die naald zit een fijn metaaldraadje die door het letsel wordt gebracht. De naald wordt teruggetrokken en het metaaldraadje blijft ter plaatse. Zo kan de chirurg het letsel in de borst lokaliseren en verwijderen.

 

Er zijn 2 manieren om het onderzoek uit te voeren:

  • Wanneer het letsel echografisch zichtbaar is, wordt het onderzoek onder echografie verricht. Meestal gebeurt de procedure volgens deze techniek.
  • Wanneer het letsel niet zichtbaar is onder echografie, kan deze procedure ook doorgaan onder stereotaxie (stereotactische harpoenmarkage). Dit is met behulp van mammografie. Meestal gaat het dan om een letsel welke beschreven wordt als een zone (groepje of cluster) van verdachte microcalcificaties of als een zone van de borst met een abnormale structuur (distorsie).

 

Doel


Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer een tumoraal letsel klinisch moeilijk of niet te lokaliseren is, als voorbereiding op een borstoperatie.

 

Voorbereiding

 

  • U wordt nuchter opgenomen.
  • Wanneer u een borstprothese hebt, gelieve dat dan zeker te melden.
  • U wordt meestal vanuit het dagziekenhuis met bed naar de dienst mammografie gebracht.
  • Indien het diagnostische mammo- echografische onderzoek buiten het AZ Nikolaas uitgevoerd is, dient dit zeker meegebracht te worden, liefst voor het onderzoek zodat vooraf de juiste techniek kan bepaald worden door de radioloog.

 

Het onderzoek


Onder echografie

Patiƫnte wordt met bed naar de dienst mammografie gebracht. Controle echografie wordt uitgevoerd voor de juiste plaatsbepaling. De huid wordt ontsmet en de naald wordt ter plaatse gebracht. Eens de naald doorheen het letsel zit, wordt de naald teruggetrokken en blijft het metaaldraadje ter plaatse zitten. Daarna wordt een stevig verband aangebracht zodat alles ter plaatse blijft. Soms worden er nog 2 controle foto's genomen.

De procedure vergemakkelijkt de taak van de chirurg; deze weet nu precies waar het verdachte letsel zich in de borst bevindt. Na de procedure wordt u in bed teruggevoerd naar de kamer of het operatiekwartier. Belangrijk is dat u rustig blijft liggen.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 15-20 minuten.

 

Plaats: na afspraak
            Sint-Niklaas, Lodewijk de Meesterstraat

 

Onder stereotaxie

Na controle van de juiste zijde, wordt de borst tussen 2 plaatjes gedrukt. In het bovenste plaatje is een opening. Vervolgens wordt er een opname gemaakt. Indien het letsel op de foto zich projecteert binnen de opening van het plaatje, worden nog 2 bijkomende schuine opnamen gemaakt. De borst blijft de hele procedure onder een matige druk gecomprimeerd. De exacte plaats van het letsel wordt via een computerprogramma aan de hand van de opnamen berekend. Het is dus van belang dat u tijdens het onderzoek niet beweegt om de plaatsbepaling niet te verstoren. Er wordt geen plaatselijke verdoving aangebracht daar de prik van verdoving meestal onaangenamer wordt ervaren dan de prik van de harpoen zelf. Het terugtrekken van de naald en het ter plaatse houden van het metaaldraadje kan een kleine pijngewaarwording geven. Wanneer de naald vaststaat in het letsel, wordt de borst losgelaten, het verband wordt aangebracht en 2 controle RX-opnamen worden genomen om te controleren of de naald op de juiste plaats zit. Na de procedure wordt u terug vervoerd in bed naar de kamer of naar het operatiekwartier. Het is belangrijk dat u rustig blijft liggen.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 20-30 minuten.

 

Plaats: na afspraak
            Sint-Niklaas, Lodewijk de Meesterstraat.

 

Nazorg/complicaties


Nazorg na operatie gebeurt op de verpleegafdeling of door de behandelende arts.

 

Nuttige informatie


De afspraak wordt gemaakt door de behandelende chirurg zodat zeker het juiste onderzoek gepland wordt (echografie versus mammografische stereotaxie).

 

Het resultaat


Er wordt door de radioloog een verslag opgemaakt dat zo spoedig mogelijk elektronisch wordt doorgestuurd naar uw verwijzende arts. Deze zal de resultaten verder met u bespreken.

 

Vragen


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kan ook terecht bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming op het nummer 03/760 60 65.