Webcontent weergeven

Hartscan of myocardperfusiescintigrafie


 

Doel


De hartscan toont de doorbloeding van de hartspier bij inspanning en bij rust.

Beide onderzoeken (op twee verschillende dagen) worden met elkaar vergeleken en zo kan de arts bepalen of er inspanningsgeïnduceerde ischemie (zuurstoftekort) is.

 

Voorbereiding


Medicijnen
Bij gebruik van hartmedicijnen zal de behandelende arts u vertellen dat u met bepaalde medicijnen één of twee dagen voor het onderzoek tijdelijk dient te stoppen. Als voor u niet duidelijk is welke medicijnen u wel of niet moet of mag gebruiken, neem dan even contact op met uw cardioloog. Het is verstandig een lijstje mee te nemen met de door u gebruikte medicijnen, zodat dit bij twijfel gecontroleerd kan worden.

 

Eten en kleding
Het onderzoek gebeurt nuchter. De avond vóór het onderzoek mag u vanaf 20 uur geen koffie, thee, cola, banaan of chocolade meer eten. Bent u diabetespatiënt, neem dan zelf een boterham mee zodat u direct na het onderzoek iets kunt eten en vraag raad aan uw huisarts.
In verband met het maken van de foto's kunt u metalen voorwerpen en sieraden beter thuislaten. Omdat u tijdens het stressonderzoek op een hometrainer gaat fietsen, raden we u aan gemakkelijk zittende kleding te dragen.

 

Het onderzoek


Bij het onderzoek wordt een geringe hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten in een bloedvat in de arm. Een speciale camera registreert dit en zet de straling om in een foto waarop het hart zichtbaar is.

 

Het onderzoek gebeurt op twee dagen; eerst vindt het inspanningsonderzoek plaats en nadien het rustonderzoek. Om organisatorische redenen worden de onderzoeken soms omgewisseld. De foto's worden gemaakt terwijl u op een onderzoekstafel ligt en geven een goed beeld van de doorbloeding van het hart. Soms zijn de foto's van het inspanningsonderzoek duidelijk genoeg en is een rustonderzoek niet nodig, in dat geval hoort u dat van ons.

 

Het inspanningsonderzoek wordt bekomen door fietsen op een hometrainer. Terwijl u fietst worden steeds het ECG (electrocardiogram) en uw bloeddruk gecontroleerd. Elke twee minuten wordt de fiets zwaarder ingesteld, net zolang tot u 'niet meer kunt'. U probeert het fietsen vol te houden tot de begeleidende arts zegt dat u mag stoppen. Op dat moment wordt via het infuus de radioactieve vloeistof ingespoten. De foto's worden ongeveer een half uur tot een uur later gemaakt, omdat dan het hart het beste in beeld komt. U ligt daarbij ongeveer een half uur stil.

U kunt tijdens of na de inspanningstest pijn op de borst krijgen. Als dit gebeurt moet u het altijd melden, evenals eventuele andere klachten.

Als fietsen niet mogelijk is (of niet wenselijk), kan de hartslagfrequentie kunstmatig worden opgevoerd. Dit gebeurt door middel van een geneesmiddel dat via een infuus wordt toegediend.

 

Bij het rustonderzoek krijgt u alleen een injectie met de radioactieve vloeistof en hoeft u niet te fietsen. Een half uur tot één uur na de injectie worden de foto's gemaakt onder de gammacamera.

 

In functie van de pathologie kunnen er extra opnamen nodig zijn, waardoor het onderzoek langer dan 30 minuten zal duren.

 

Na inspuiting van de radioactieve stof zal u gevraagd worden om 2 glazen volle melk te drinken (dit om het storende product in lever en gal te verwijderen); de beelden worden dan ongeveer één uur later gemaakt.

 

Nazorg/complicaties


Na het onderzoek is er geen verdere specifieke nazorg nodig en mag u naar huis gaan.