Webcontent weergeven

Campus Lokeren


 

Lepelstraat 2 - 9160 Lokeren

09 340 81 71

Let op: enkel voor Medische en Moleculaire Beeldvorming.

Voor andere afspraken belt u naar

09 340 81 11!

 

Openingsuren:

Op weekdagen is de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming in deze campus open van


Weekdagen: 08.00 uur tot 18.00 uur

 

 

Volgende onderzoeken zijn mogelijk in deze campus:

Voor alle onderzoeken dient u een afspraak te maken.

Radiografische opnames zonder contrasttoediening gebeuren zonder afspraak.

 

Indien u niet op uw afspraak kan aanwezig zijn, gelieve ons dan te verwittigen.

 

Hoe inschrijven?

U laat zich aan de hoofdingang van het ziekenhuis inschrijven. Vervolgens verwijst men u door.

 

Wegbeschrijving naar de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming:

 

 

Wat brengt u mee?

  •    Aanvraagformulier/verwijsbrief/doktersvoorschrift van de verwijzende arts
  •    Identiteitskaart
  •    Bij een arbeids-, school- of sportongeval:
             -       naam en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij,
             -       naam en adres werkgever, school of sportvereniging.
     

Hoe gebeurt de betaling?

Onze dienst werkt met het systeem van ‘derde betaler', dit wil zeggen dat de mutualiteit deels betaalt. U ontvangt thuis een factuur van het nog te betalen remgeld. U hoeft dus geen geld mee te brengen.