Webcontent weergeven

Mammografie


 

 

Mammografie is een andere naam voor röntgenonderzoek van de borsten. Het is een onderzoeksmethode waarbij beelden van de borsten gemaakt worden door middel van een lage dosis röntgenstralen.

Tijdens de opnamen worden de borsten gedurende enkele seconden samengedrukt. Deze druk is belangrijk om enerzijds een scherp beeld te bekomen en anderzijds om de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden.

De beelden worden digitaal verwerkt. Deze beelden kan uw arts raadplegen via de computer.

Er bestaan op onze dienst 3 types mammografie-onderzoeken:

o        tru cut biopsie onder echografie
o        fijne naald biopsie
o        harpoenmarkage
o        stereotactische Vacora-biopsie

 

Hoog risicoprofiel

 

Sinds 1 februari 2016 is het vereist dat de risicostatus van patiënten met een sterk verhoogd risicoprofiel voor borstkanker die een beeldvormend onderzoek (echografie / mammografie / MR) van de borsten ondergaan correct gedocumenteerd wordt.

 

Dit gebeurt door het eenmalig invullen van een notificatieformulier door de verwijzende arts en het ter beschikking stellen van dit formulier in het medisch dossier van de patiënt.

 

Aansluitend dient op het voorschrift (en ook toekomstige voorschriften) het sterk verhoogd risicoprofiel te worden vermeld.

 

Aan de aanvragende artsen van mammografie, echografie van de borsten of MR van de borsten, vragen wij om beide formulieren in te vullen zodat het medisch dossier van de patiënt kan worden vervolledigd.

 

Deze onderzoeken mogen slechts één maal per jaar gebeuren. Indien het toch binnen het jaar gebeurt, vult de verwijzende arts een verantwoordingsformulier in, dat aan onze dienst wordt bezorgd. 

 

U mag dit uiteraard ook mailen mmb@aznikolaas.be, of faxen 03 760 20 90.

 

Het resultaat

 

Er wordt door de radioloog een verslag opgemaakt dat zo spoedig mogelijk elektronisch wordt doorgestuurd naar uw verwijzende arts. Deze zal de resultaten verder met u bespreken.

 

U kan een persoonlijke code bekomen om zelf uw beelden te raadplegen. Deze code kan u opvragen bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming of bij uw verwijzende arts.

 

Vragen

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kan ook terecht bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming op het nummer 03/760 60 65.

 

Informatiefolder Mammografie

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mammografie-afdeling AZ Nikolaas:
maquette door Thibo Haeleydt,

student architectuur.