Webcontent weergeven

Nierscan of renogram


 

Doel


De werking van de nieren wordt onderzocht.

 

Voorbereiding


Eén uur voor de afgesproken tijd, drinkt u een ½ liter vocht (water, thee, limonade, maar géén melk of melkproducten). Als het nodig is, kunt u gaan plassen. Aan het begin van het onderzoek moet de blaas zo leeg mogelijk zijn. Indien u daarbij gewoonlijk een katheter gebruikt, brengt u die zelf mee.

 

Het onderzoek


U komt op een smal bed te liggen. U krijgt een injectie in een bloedvat in de arm en direct daarna worden gedurende 20 minuten foto's gemaakt. Indien mogelijk gaat u nogmaals plassen en wordt er nog één foto gemaakt. Soms wordt na ongeveer 1 uur nog een extra foto gemaakt.

 

Het onderzoek duurt 30 minuten tot soms 1½ uur, inclusief wachttijd.

 

Nazorg/complicaties


Er zijn geen complicaties te verwachten.

 

Gelieve de volgende 24 uur onderstaande maatregelen in acht te nemen:

• Drink veel water zodat u veel kunt plassen. Na elk toiletbezoek uw handen grondig wassen met veel water en zeep.

• Het aanraken van voedsel houdt geen risico in.

• Vermijd langdurig en nauw contact met baby's, kinderen en zwangere vrouwen. Neem dus geen kinderen op de schoot en beperk uw contact in tijd.

• Bij incontinentie: hou bevuilde luiers drie dagen apart in een afgesloten vuilniszak, nadien kunt u ze gewoon verwijderen met het ander afval.