Webcontent weergeven

Nieuws MMB

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwigheden op onze dienst.

Wijziging bij annuleren afspraak vanaf 01/09/2020


Wijziging bij annulatie van uw afspraak op de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming vanaf 1 september 2020

 

Uw afspraak annuleren?

Kunt u de geplande afspraak niet nakomen?

Dan vragen wij om graag 24 uur voor de afspraak het aan onze dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming te melden. Dit kan via het nummer 03 760 60 65 of mmb@aznikolaas.be.

Op deze manier vermijdt u een annuleringskost van €25.

 

Nieuwe radiologen 2020


Vanaf september 2020 versterkt dr. Vinciane Vercruysse onze dienst.

 

Afwezigheid dr. Milants

 

dr. Annemieke Milants zal afwezig zijn bij ons op de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming van 01/09/2020 tot en met 31/12/2020.

Zij zal tijdens deze periode zich subspecialiseren in de borstbeeldvorming Radboud UMC Nijmegen.

 

Update Covid-19 - AUGUSTUS


NIEUWE MAATREGELINGEN MMB ONDERZOEKEN

 

NIEUW VANAF AUGUSTUS:

Wij adviseren echter om steeds, indien mogelijk, alleen naar het ziekenhuis te komen. Dit om te vermijden dat de afstandsregels (minimum 1,5 meter) in kleinere ruimtes (bv. wachtzalen) niet gehandhaaft kunnen worden. Er wordt per patiënt die voor een consultatie of een onderzoek komt, maximum 1 begeleider toegelaten.

Een begeleider is toegestaan bij volgende patiënten:

 • jonger dan 18 jaar
 • met verminderde mobiliteit (rolstoel...)
 • met een mentale beperking

 

VORIGE MAATREGELEN BLIJVEN VAN TOEPASSING:

De RX-onderzoeken gebeuren zonder afspraak. Uitgezonderd bij patiënten die een RX nodig hebben met het vermoeden van covid 19+, hierbij vragen wij om alsnog contact op te nemen met onze dienst. Deze afspraken kunnen enkel in Campus Moerland plaatsvinden.

 

Specifiek: hygiënische maatregelen omtrend social distancing worden gerespecteert en er is dus geen gevaar voor de patiënt. Hierbij herhalen we dat:

 • al het personeel (artsen, verpleegkundigen en secretariaat) op de dienst draagt een mondmasker en ontsmet zeer regelmatig de handen met alcohol. Iedereen van het personeel heeft ervaring met werken in een medische omgeving en heeft alle nodige informatie gekregen om de overdracht van het Coronavirus te vermijden
 • u krijgt een chirurgisch masker aan de ingang. U en alle andere patiënten zijn verplicht dit masker te gebruiken gedurende de ganse tijd dat u in het ziekenhuis bent
 • overal waar mogelijk zal een afstand van minstens 1,5m tussen u en personeel en andere patiënten bewaard worden. Al onze wachtzalen zijn hieraan aangepast

 

Update Covid-19 - JUNI/JULI

NIEUWE VERSOEPELINGEN MMB ONDERZOEKEN

JUNI-JULI


Alle maatregelen die genomen werden in begin van de coronacrisis worden opgeheven.

De RX-onderzoeken gebeuren terug zonder afspraak. Uitgezonderd bij patiënten die een RX nodig hebben met het vermoeden van covid 19+, hierbij vragen wij om alsnog contact op te nemen met onze dienst. Deze afspraken kunnen enkel in Campus Moerland plaatsvinden.

 

Specifiek: hygiënische maatregelen omtrend social distancing worden gerespecteert en er is dus geen gevaar voor de patiënt. Hierbij herhalen we dat:

 • al het personeel (artsen, verpleegkundigen en secretariaat) op de dienst draagt een mondmasker en ontsmet zeer regelmatig de handen met alcohol. Iedereen van het personeel heeft ervaring met werken in een medische omgeving en heeft alle nodige informatie gekregen om de overdracht van het Coronavirus te vermijden
 • u krijgt een chirurgisch masker aan de ingang. U en alle andere patiënten zijn verplicht dit masker te gebruiken gedurende de ganse tijd dat u in het ziekenhuis bent
 • overal waar mogelijk zal een afstand van minstens 1,5m tussen u en personeel en andere patiënten bewaard worden. Al onze wachtzalen zijn hieraan aangepast

 

 

Covid-19

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR PATIËNTEN VERWEZEN VOOR EEN ONDERZOEK MEDISCHE BEELDVORMING


(Radiografie, echografie, CT-scan, MR, nucleaire geneeskunde, SPECT)


Deze tekstversie is geldig van 4/5/2020 t/m 18/5/2020


Uw arts heeft voor u een onderzoek door middel van medische beeldvorming aangevraagd. U vraagt zich waarschijnlijk af of dit wel veilig is in deze tijden van coronacrisis.


De dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming (MMB) van het AZ Nikolaas heeft verschillende maatregelen genomen zodat u veilig uw onderzoek kan ondergaan. Deze maatregelen volgen minstens alle voorschriften van de overheid én het ziekenhuis, in het bijzonder de specialisten ziekenhuishygiëne. Sommige maatregelen zijn zelfs strenger dan opgelegd om zo uw veiligheid optimaal te kunnen bewaken.


Dit zijn de voornaamste maatregelen die wij voor u hebben genomen:

 • de diensten radiologie (en ook alle andere diensten) van het AZ Nikolaas in Beveren, Temse, Sint-Gillis, Hamme en Sint-Niklaas campus Lodewijk zijn voorbehouden aan patiënten zonder COVID en zonder verdenking op COVID. Alle patiënten worden gescreend alvorens zij op de medische beeldvorming van deze diensten worden toegelaten
 • al het personeel (artsen, verpleegkundigen en secretariaat) op de dienst draagt een mondmasker en ontsmet zeer regelmatig de handen met alcohol. Iedereen van het personeel heeft ervaring met werken in een medische omgeving en heeft alle nodige informatie gekregen om de overdracht van het Coronavirus te vermijden
 • u krijgt een chirurgisch masker aan de ingang. U en alle andere patiënten zijn verplicht dit masker te gebruiken gedurende de ganse tijd dat u in het ziekenhuis bent
 • overal waar mogelijk zal een afstand van minstens 1,5m tussen u en personeel en andere patiënten bewaard worden. Al onze wachtzalen zijn hieraan aangepast
 • enkel indien strikt noodzakelijk voor uw onderzoek zal de verpleegkundige of de arts dichter bij u komen (bijvoorbeeld voor echografie). In die gevallen zal de arts of verpleegkundige extra beschermingsmateriaal dragen om infectie van of naar u uit te sluiten
 • alle oppervlakken die u aanraakt zijn met alcohol ontsmet (voor u én na u)
 • we hebben extra veel tijd voorzien tussen 2 afspraken zodat er niet te veel patiënten tegelijk aanwezig zijn en zodat we ruim de tijd hebben om alles grondig te ontsmetten

Door het nemen van al deze maatregelen is de dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming de meest veilige plaats om uw onderzoek medische beeldvorming te ondergaan.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN


In het ziekenhuis liggen meerdere patiënten met COVID. Is het dan wel veilig een radiografie, CT-scan, SPECT of MR-scan te laten uitvoeren?
De COVID-afdelingen en COVID-patiënten zijn strikt gescheiden van de andere patiënten. Op de campussen Beveren, Temse, Sint-Gillis, Hamme en Lodewijk (Sint-Niklaas) worden geen COVID-patiënten behandeld.


Kan ik besmet raken door een verpleegkundige of arts?
Al onze personeelsleden worden strikt opgevolgd in verband met mogelijke symptomen van COVID. Bovendien zullen zij afstand tot u bewaren voor de meeste onderzoeken. De kans dat één van u besmet wordt, is niet groter dan in de supermarkt, de bakker of de doe-het-zelfzaak.


Ik moet een onderzoek ondergaan op de campus Moerland. Hoe komt dat? Is dat veilig?
Een klein deel van de CT-onderzoeken kan om technische redenen enkel worden uitgevoerd op de campus Moerland. De ontsmetting van het toestel en de ruimten is op deze campus nog veel verder doorgedreven dan op de ander locaties. De kans dat u daar een besmetting oploopt is niet groter dan elders.


Ik moet een echografie of een punctie ondergaan waarbij de arts/verpleegkundige dicht bij mij komt en/of mij zal aanraken. Is dat veilig?
Voor deze onderzoeken worden extra maatregelen genomen. De arts of de verpleegkundige zal extra bescherming hebben, niet enkel voor zichzelf, maar ook om u niet te besmetten. Deze extra bescherming is voor eenmalig gebruik of wordt na elk gebruik gesteriliseerd.


Mag ik iemand meebrengen om mij bij te staan?
Enkel indien het medisch of sociaal noodzakelijk is kan u zich laten bijstaan door één andere persoon. Enkele voorbeelden:
- minderjarige kinderen met één ouder
- ouderen of anderen die moeilijk te been zijn (rolstoel)
- patiënten met een geestelijke beperking of demente patiënten
In andere gevallen dient u alleen op de dienst te zijn. Zo willen we het risico naar anderen zo veel als mogelijk beperken.


Is mijn onderzoek wel nodig? Kan het niet worden uitgesteld?
Uw arts heeft geoordeeld dat uw onderzoek noodzakelijk is voor uw gezondheid. Hebt u hierover bedenkingen dan kan u dat met uw arts bespreken. Houd wel in uw achterhoofd dat het risico dat uw aandoening erger wordt door geen beeldvorming te laten uitvoeren meestal veel hoger is dan het gezondheidsrisico dat u loopt om besmet te worden met corona op de dienst medische beeldvorming.

Informatiebrief voor artsen aan patiënten tijdens covid-19

 

Sint Niklaas, 28 april 2020

 

 

Geachte Collega,

 

De Nationale veiligheidsraad heeft in haar communicatie van vorige week vrijdag 24 april de toelating gegeven voor een geleidelijke uitbreiding van semi urgente en electieve onderzoeken.

Ook de evolutie van de aantallen gehospitaliseerde Covid19 patiënten op gewone afdelingen en de dienst intensieve zorgen  in AZ Nikolaas zijn voldoende gunstig om dit te realiseren.

Daarom worden de mogelijkheden voor afspraken op de dienst MMB van het AZ Nikolaas versoepeld.

Vanaf 4 mei 2020 laten we opnieuw toe dat patiënten zelf hun afspraken maken bij ons secretariaat zodat U dit niet langer zelf hoeft te doen.

Het aanbod van onderzoeken wordt geleidelijk uitgebreid. Belangrijk hierbij is de heropening van de radiologie in campus Hamme, Temse en Sint Gillis. Er zullen ook opnieuw MR onderzoeken worden uitgevoerd in het weekend (vanaf 9 mei 2020) en 's nachts (vanaf 11 mei 2020).

Om de patiëntenstroom zoveel mogelijk te controleren vragen wij dat patiënten ook voor gewone RX onderzoeken nog steeds een afspraak te maken, ook in onze perifere campussen.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat tal van maatregelen worden genomen om het besmettingsrisico van de patiënten zoveel mogelijk te beperken (verplichte mondmaskers, desinfectie van toestellen en kleedcabines, social distancing in de wachtzaal,…)

U vindt bijgevoegd tenslotte een schrijven met informatie voor uw patiënten. U kan dit desgewenst ter geruststelling aan hen bezorgen.

 

Dr. F. Ramon

Diensthoofd MMB AZ Nikolaas

 

Uitbreiding MR nacht

 

Vanaf 2 september 2019 zal MR nacht ook van toepassing zijn tijdens het weekend.

 

Uitbreiding nacht van:

 • donderdag op vrijdag
 • vrijdag op zaterdag
 • zaterdag op zondag
 • zondag op maandag

Op deze manier bieden wij MR-onderzoeken aan 7d/7d en zo goed als 24u/24u.

 

Nieuwe radiologen 2019

 

Vanaf augustus 2019 versterkt dr. Stijn Roels onze dienst.

 

 

Na de opleiding geneeskunde aan de UGent volgde hij zijn opleiding tot radioloog aan de UGent waarbij hij zijn eerste 2 jaar doorbracht in het AZ Sint-Jan te Brugge (met bijzondere focus op hoofd-halsradiologie en maxillofaciale - dentale radiologie) en de volgende 3 jaar in het UZ Gent.

Hij heeft bijzondere interesse in hoofd-halsradiologie en cardiovasculaire beeldvorming en dit zowel op CT als NMR.

Na zijn afstuderen eind juli 2019 is hij in augustus '19 aan de slag gegaan als fellow in het AZ Nikolaas.

 

"Ik had een spontane sollicitatie opgestuurd naar de dienst medische en moleculaire beeldvorming naar aanleiding van het einde van mijn opleiding. Ik kreeg al snel de mogelijkheid om op gesprek te komen bij het diensthoofd (dr. Ramon) die me een plaats als fellow kon aanbieden. Aangezien ik zelf uit de streek afkomstig ben leek het me wel een mooie kans om mijn interessegebieden verder uit te diepen in het AZ Nikolaas. Ik was ook reeds vertrouwd met meerdere diensten in het ziekenhuis uit mijn stageperiodes van mijn algemene opleiding geneeskunde. De werksfeer in het AZ Nikolaas tijdens deze stages vond ik telkens zeer aangenaam, je maakte hier deel uit van het team en bent niet gewoon "de stagiair", een leuke trend die zich meteen doorzette mijn eerste dagen op de dienst MMB met een heel goede ontvangst en verwelkoming." (dr. Stijn Roels)

 

Start dienst interventionele radiologie

 

Start dienst interventionele radiologie: een kruispunt tussen medische disciplines

 

Op 1 mei 2019 start de dienst interventionele radiologie (IR) binnen AZ Nikolaas. Er is een inbedding tussen de diensten thorax-vaatheelkunde en medische-moleculaire beeldvorming voorzien, die deze discipline samen aansturen.

 

vlnr: dr. Frank Ramon, dr. Frans Van den Bergh en dr. Stephen Verbeke

 

Minimaal invasieve behandelingen, korte ziekenhuisverblijven, vooruitgang van de levenskwaliteit en een goede klinische outcome; dat is wat de hedendaagse geneeskunde vraagt en wat interventionele radiologie kan bieden voor een brede waaier van pathologieën en indicaties. Interventionele radiologie is medisch dienstverlenend en -ondersteunend naar andere medische domeinen toe. Een mooi overzicht van de mogelijkheden is te vinden op de website van de Europese vereniging.

 

De dienst interventionele radiologie houdt zich bezig met minimaal invasieve behandelingen van vaak ernstige, soms levensbedreigende aandoeningen. Doorverwijzing gebeurt door andere medische disciplines. Onder begeleiding van precieze en state-of-the-art beeldvormingstechnieken (fluoroscopie, digitale substractie angiografie, echografie of CT) wordt de diagnose gesteld of bevestigd, de behandeling uitgevoerd en in realtime gecontroleerd. De toegang tot het lichaam wordt verkregen via direct aanprikken van de bloedvaten, van lichaamskanalen (bv. gal- of urinewegen,…) of van het betrokken orgaan. Alle onderzoeken en interventies gebeuren dus via een kleine en veilige punctie. Meerdere interventies kunnen onder lokale verdoving en in dagbehandeling worden uitgevoerd. De complexere of meer langdurige behandelingen worden onder algemene anesthesie uitgevoerd.

 

Primair zal het behandelingsportfolio van de dienst interventionele radiologie binnen het AZ Nikolaas zich richten op de perifere indicaties, welke huidig niet ondergebracht en/of gesitueerd zijn binnen de dienst Thoraco-vasculaire chirurgie en/of de MMB. Binnen het nieuw gevormd medisch kader van de dienst interventionele radiologie is dr. Van den Bergh Frans aangetrokken.

 

Daarnaast blijft dr. Van den Bergh medisch staflid in het UZA, waar hij mee de neurovasculaire interventies uitvoert. Hierdoor blijft hij ook vinger aan de pols houden met betrekking tot de nieuwste evoluties en wetenschappelijke inzichten, innovaties en geavanceerde technieken binnen het domein van de interventieradiologie.

 

Afspraken voor de dienst interventionele radiologie:

 

Centraal telefoonnummer: 03/760.63.66
Niet dringende vragen: interventionele_radiologie@aznikolaas.be

MR-onderzoeken 's nachts

 

Wegens de aanhoudende wachttijden voor MR-onderzoeken voeren wij vanaf december 2018 ook 's nachts MR-onderzoeken uit. Deze onderzoeken vinden plaats op weekdagen tussen 21u en 6u, enkel in Sint-Niklaas.

 

Enkele aandachtpunten:

 

 • Niet alle onderzoeken gaan 's nachts door. Enkel onderzoeken zonder contrast kunnen plaatsvinden: elleboog, enkel, heup, knie, pols, schouder, wervelzuil.
 • Het verslag zal minstens 2 dagen na het onderzoek bij de aanvragende arts zijn. Hou hiermee rekening bij het plannen van uw vervolgafspraak bij uw arts.
 • Breng zeker uw identiteitskaart en het voorschrift van uw arts mee.

 

Uitzondering:

Enkel voor MR nacht-afspraken kan u parkeren onder de luifel in Hospitaalstraat 8, rechtover de dienst Spoedgevallen. Daar bevindt zich een glazen deur waar u kan aanbellen. Neem de lift naar -1 en meldt u daar aan.

Prof. dr. Johan Van Goethem verkozen tot voorzitter van de ESNR

 

Prof. dr. Johan Van Goethem is op 22 september 2018 in Rotterdam verkozen tot voorzitter van de European Society of Neuroradiology (ESNR). De ESNR is met meer dan 4000 leden één van de belangrijkste verenigingen voor radiologie wereldwijd. Deze vereniging organiseert jaarlijks verschillende cursussen en congressen en staat door middel van de European Board of Neuroradiology in voor de examens en diploma's in neuroradiologie in Europa. Prof. Van Goethem is als voorzitter benoemd voor een periode van 2 jaar (2018 - 2020).

 

Meer informatie.

 

 

AZ Nikolaas verdedigt petitie NMR in Vlaams parlement

 

 

Eind september 2016 vroeg AZ Nikolaas met 'De Nacht van de NMR' op ludieke wijze aandacht voor het tekort aan NMR-capaciteit in de regio Waasland. Tegelijkertijd werd een petitie opgestart die ondertussen door meer dan 20.000 inwoners van het Waasland werd ondertekend.

 

 

 


Dankzij het grote succes van deze petitie mochten prof. Herman Nys (voorzitter raad van bestuur AZ Nikolaas) en dr. Naïm Jerjir (Medische & Moleculaire Beeldvorming AZ Nikolaas) op woensdag 6 juni 2018 ons verzoek toelichten in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement.

 

Prof. Nys en dr. Jerjir kregen de tijd om de historiek en de huidige situatie binnen het Waasland te schetsen. Vandaag is er in Vlaanderen gemiddeld 1 NMR-toestel per 100.000 inwoners. In het Waasland is er slechts 1 toestel beschikbaar voor meer dan 250.000 inwoners. Dit leidt, ondanks zeer uitgebreide openingsuren (zeven dagen op zeven) tot extreem lange wachttijden. Daarnaast zijn er bepaalde onderzoeken die als gevolg van deze beperkte capaciteit niet kunnen aangeboden worden in het Waasland.

 

Na de toelichting ontstond er een vragenronde met de aanwezige commissieleden. AZ Nikolaas koestert de hoop dat er in toekomstige toekenningsrondes rekening gehouden wordt met de elementen en argumenten die tijdens deze hoorzitting aan bod kwamen.

Wij danken alle ondertekenaars en sympathisanten dan ook van harte voor hun steun.

 


U kunt de volledige zitting bekijken via het YouTube-kanaal van het Vlaams parlement.

 

Lees ook de speciale editie van de Artsenkrant.

 

Vernieuwing MMB Sint-Gillis-Waas

 

Vanaf dinsdag 22 mei 2018 is de polikliniek Sint-Gillis-Waas bereikbaar op het gelijkvloers van het nieuwe woonzorgcentrum op de welzijnssite Sint-Helena.

 

De polikliniek van het AZ Nikolaas werd voorzien op het gelijkvloers van blok C, welke o.a. de vernieuwde dienst medische beeldvorming met een RX- en een echoruimte bevat.

 

 

Na de verhuis gaat de volgende fase van de werken van start: de afbraakwerken van het voormalige Sint-Helenaziekenhuis (juni 2018) met aansluitend de aanleg van de parking en de beplanting. Hierdoor dient u tijdelijk gebruik te maken van ingang 3 van het woonzorgcentrum om de polikliniek te bereiken.

 

Nieuwe radiologen bij MMB 2018

                                 

 

Vanaf februari 2018 versterkt dr Naïm Jerjir onze dienst.


Na de opleiding geneeskunde aan de KU Leuven volgde hij zijn algemene opleiding tot radioloog in het AZ Sint-Jan te Brugge (met focus op het hoofd-halsgebied) en het UZ Leuven. Daarna trok hij voor een half jaar naar Parijs (Hôpital Cochin - APHP) waar hij zich verder verdiepte in de thoracale beeldvorming. Hier kwamen zowel diagnostiek als CT-interventies aan bod. Buiten de ziekenhuismuren is hij ook actief op het organisatorische vlak, waarbij hij momenteel het voorzitterschap van de Belgische jongerenvereniging van radiologie op zich neemt.


"Het AZ Nikolaas belichaamt voor mij de perfecte balans tussen een groot centrum met ervaring op vlak van uitdagende pathologie en een persoonlijke sfeer waar de patiënt centraal blijft staan. Bovendien bestaat er een gezonde langetermijnvisie in de dienst medische beeldvorming met aandacht voor zowel kwaliteit als groei; een eigenschap die het ziekenhuis met de plannen voor een nieuwbouwcampus zeker blijkt te delen. Ik hoop alvast mijn ervaring en kennis verder te kunnen uitbouwen, alsook mijn steentje te kunnen bijdragen om zo als ziekenhuis een persoonlijke, hoogstaande en zo aangenaam mogelijke zorgverlening te kunnen bieden aan onze patiënten." (dr. Naïm Jerjir)

 

 

Vanaf augustus 2018 versterkt dr Annemieke Milants onze dienst.

 

 

Na studies geneeskunde aan de VUB in Brussel, ontwikkelde ze tijdens de stages een grote interesse in de medische beeldvorming. De eerste twee jaren als assistent radiologie bracht ze door in het ASZ Aalst en de volgende drie in het UZ Brussel.

 

Binnen de radiologie heeft zij een breed interessegebied, maar voornamelijk mammografie en de musculoskeletale beeldvorming spreekt haar aan.

 

Nadat ze afstudeerde in september 2017, bracht ze 1 jaar als resident door in het ASZ Aalst en nadien als fellow in het AZ Nikolaas. Vanaf 2019 werkt zij als volwaardig radiologe op onze dienst.

 

'Ik kreeg vanuit het AZ Nikolaas een zeer vriendelijke respons en toen er uiteindelijk een plaats beschikbaar bleek als resident heb ik deze met beide handen aangegrepen.

Ik heb daar tot nog toe zeker geen spijt van. Mijn eerste 2 maanden hier zijn voorbijgevlogen.

Alle collega's zijn supervriendelijk en behulpzaam, de sfeer is heel erg aangenaam en ik voelde mij al zeer snel ‘deel van de familie'.' (dr. Annemieke Milants)

 

Vernieuwing CT-toestel Moerlandstraat februari 2018

 

Goede beeldkwaliteit is voor onze dienst een absolute prioriteit. Daarom werd het CT-toestel op campus Moerland, dat dateert van 2005, vervangen door een high end CT-toestel van de firma GE (New Revolution).

 

Het plaatsen van dit toestel ging gepaard met de nodige verbouwingswerken. Concreet werd zowel de huidige ruimte voor CT, als de bedienings- en protocolruimte aangepakt. Begin maart 2018 worden er opnieuw CT-scans in campus Moerland uitgevoerd.

 

Nieuw MR-toestel

 

Nieuwe MR in AZ Nikolaas: beter, stiller en patiëntvriendelijker

 

24 juli 2015, 21u50, de laatste patiënt van de dag verlaat het MR-toestel. In de afgelopen 7 jaar werden elke dag, van in alle vroegte ‘s morgens en tot ‘s avonds laat, 7 dagen op 7, in totaal bijna 100.000 patiënten op ons MR-toestel onderzocht. Het was het eerste MR-toestel met een supersterk magneetveld van 3.0 Tesla dat geïnstalleerd werd buiten een universitair centrum. Vorig jaar werd beslist het toestel volledig te vernieuwen tot de laatste stand van de techniek.

27 juli 2015 - 14 augustus 2015. Afbraak van het vorige toestel en opbouw van het nieuwe toestel. De hoofdmagneet blijft behouden. Gezien deze identiek is aan de nieuwste versies die vandaag geleverd worden kunnen we zo een hele som geld uitsparen. Alle stuurmagneten, antennes, de onderzoekstafel, alle bekabeling, alle elektrische en elektronische besturing en alle computers zijn daarentegen nieuw. Gedurende deze 3 weken werden alle onderzoeken uitgevoerd op een ‘mobiele MR'.

17 augustus 2015. AZ Nikolaas heeft een nieuwe superscanner. We zitten terug voor 7 jaar aan de top van MR-beeldkwaliteit in België.

 

MR: meer dan mooie plaatjes.

Voor een arts is MR een essentieel onderdeel in de diagnose en follow-up van vele ziektebeelden. Van lage rugpijn over een gekwetste knie tot de oppuntstelling van een tumor in de borst, de lever of de hersenen. Multiple sclerose, galwegstenen, screening van borstkanker-risicopatiënten, en veel meer: MR is niet meer weg te denken in de moderne geneeskunde.


Voor de patiënt is het groot voordeel van MR dat het onderzoek geen gebruik maakt van ioniserende straling en aldus de gezondheid niet schaadt. Patiënten zijn soms wel nerveus of ongerust omwille van verschillende redenen. Ze weten niet wat er juist gaat gebeuren, ze zijn ongerust omwille van een mogelijk slecht resultaat of ze komen misschien gewoon niet graag in een hospitaal. De MR-equipe is er evenwel niet enkel om een perfect onderzoek af te leveren maar ook om te zorgen voor de veiligheid en het gemak van de patiënt.


Patiëntvriendelijke MR. De dienst Medische en Moleculaire Beeldvorming (MMB) heeft er bewust voor gekozen te investeren in een patiëntvriendelijke MR. Het nieuwe toestel is extra toegerust om de onderzoeken stiller te maken. Het geklop en geratel van een ‘gewoon' MR-toestel is nu sterk verminderd, wat duidelijk bijdraagt tot het comfort van de patiënt. Bovendien is er ook extra geïnvesteerd in LED-verlichting. Deze is helderder en kan in kleur worden aangepast om zo het onderzoek voor de patiënt aangenamer te laten verlopen - een unicum voor België (afbeelding 1).

 

MR: meer dan anatomische plaatjes.

Het nieuwe MR-toestel laat toe om met nog meer detail in het menselijke lichaam te kijken. Dat is belangrijk voor het maken van de juiste diagnose en in het maken van de juiste beslissingen omtrent de behandeling van de patiënt. Maar onze nieuwe MR kan méér dan alleen schitterende beelden maken. Nieuwe MR-toestellen laten veel meer toe dan alleen te ‘kijken' in de patiënt, we kunnen ook meten. Enkele voorbeelden.


Functionele MR of fMRI. Deze techniek spreekt misschien het meest tot de verbeelding. fMRI laat immers toe om bij patiënten de werking van de hersenen in real-time te beoordelen. Stel, de neurochirurg plant een herseningreep. De operatie is technisch moeilijk want de ingreep gebeurt dicht bij delen van de hersenen die essentieel zijn voor de motoriek van het lichaam. Door middel van fMRI kunnen we in real-time zien welk deel van de hersenen door de patiënt gebruikt wordt om zijn of haar armen of benen te bewegen (afbeelding 2). Dit is niet mogelijk op ‘gewone' anatomische plaatjes omdat de hersenen zich bij ziekte aanpassen en de functie van een hersenregio kan gewijzigd zijn. Tijdens het onderzoek lichten de actieve hersengebieden duidelijk op.


Diffusie MR en tractografie. Onze nieuwe MR laat ook toe om verbindingen in de hersenen te zien. Bij sommige aandoeningen, bijvoorbeeld multiple sclerose, zijn deze verbindingen aangetast. Zo kunnen we de aangetaste gebieden bij deze aandoeningen beter in beeld brengen, vroeger opsporen en nauwkeuriger opvolgen. Dezelfde techniek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om tumoruitzaaiingen (metastasen) in het lichaam sneller op te sporen.


Perfusie MR. Het zichtbaar maken van de doorbloeding van de hersenen is heel belangrijk (afbeelding 3). Zo kunnen we bij een beroerte (stroke) kijken hoe groot het deel van de hersenen is dat minder doorbloed is. Dat is dan weer belangrijk in de verdere beslissingen omtrent de behandeling. Op het nieuwe MR-toestel kan dit ook zonder intraveneuze toediening van een kleurstof.


Spectroscopie. Deze techniek laat dan weer toe de chemische samenstelling van weefsel te bepalen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een beter idee hebben over het soort tumor dat een patiënt heeft. Ook kunnen we bijvoorbeeld een meer nauwkeurig onderscheid maken tussen een gezwel en een infectie.

 

Sluiting CT-scan campus Temse

 

Begin december verhuist de laatste verblijfafdeling van campus Temse (PAAZ-afdeling) naar campus Sint-Niklaas. Daardoor zullen er vanaf 13 december 2017 geen CT-scans meer worden uitgevoerd in campus Temse.

U kan voor CT-scan terecht in campus Sint-Niklaas of campus Beveren.

 

In Campus Temse blijven RX-onderzoeken zonder contrast van 8u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u (geen afspraak nodig) en echografie-onderzoeken (op afspraak) mogelijk.

PACS on WEB voor AZ Nikolaas

 

Vanaf 2 oktober 2017 werkt onze dienst met PACS on WEB.

 

Met dit programma kunnen beelden van de onderzoeken worden bekeken, zowel door patiënt als door arts. Het programma is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en wordt eveneens gebruikt in verschillende andere ziekenhuizen.

 

Artsen kunnen via een persoonlijke account alle onderzoeken (beelden en verslagen) van hun patiënten raadplegen.

 

Patiënten kunnen via een referentienummer de beelden raadplegen. Het verslag is op te halen bij de behandelende arts of persoonlijk op onze dienst op vertoon van de identiteitskaart van de patiënt.