Webcontent weergeven

Nucleaire geneeskunde


 

Algemene informatie


Op de afdeling Nucleaire geneeskunde worden foto's gemaakt van de werking van verschillende organen in het lichaam. Dit gebeurt met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve speurstof en een scanner of gammacamera. De bekomen foto of scan wordt ook een scintigrafie genoemd.

De arts op de dienst Nucleaire geneeskunde is een geneesheer-specialist in de Nucleaire geneeskunde en noemt men nuclearist.


De radioactieve stof is ongevaarlijk. Voor de meeste onderzoeken wordt de radioactieve stof ingespoten in een bloedvat in de arm. Het bloed transporteert vervolgens de stof naar de te onderzoeken organen. Het hangt af van de eigenschappen van die stof, of dit heel snel gaat, of dat het langere tijd duurt.

 

Voorbereiding


Zwangerschap en borstvoeding
Wanneer u (mogelijk) zwanger bent, kan het onderzoek niet plaatsvinden. Heeft u toch al een afspraak? Meld uw zwangerschap dan aan de verpleegkundige vóór de inspuiting.
Als u borstvoeding geeft, laat dit dan weten bij het maken van een afspraak of minstens voor de inspuiting. Afhankelijk van de toegediende speurstof kan het immers noodzakelijk zijn om de borstvoeding tijdelijk te onderbreken.

 

Eten en drinken, medicatie, fietsen en autorijden?
Slechts bij sommige onderzoeken dient u nuchter te komen en kan het zijn dat u bepaalde medicatie tijdelijk niet mag innemen. Uw behandelende arts geeft u hierover de nodige richtlijnen. Als u niets verneemt, mag u ervan uitgaan dat u alles mag eten en drinken en u uw medicatie verder kan innemen. We raden sterk aan om in de eerste uren na de inspuiting ongeveer één liter extra te drinken. U kunt eventueel ook iets te eten meebrengen voor tijdens de wachttijd of voor na het onderzoek. Na inspuiting mag u gewoon met de fiets of de auto rijden.

 

Het onderzoek


De toediening van een radioactieve stof
Voor de meeste onderzoeken wordt de speurstof ingespoten in een bloedvat in de arm. Voor sommige onderzoeken wordt eerst bloed afgenomen, dient u de speurstof in te ademen of wordt deze via een maaltijd toegediend. Vervolgens circuleert de speurstof door uw lichaam en concentreert zich in het orgaan dat onderzocht moet worden. De speurstof heeft geen bijwerkingen en van de toediening merkt u vrijwel niets.
Hierna volgt een wachttijd waarin de toegediende stof zich over het lichaam zal verdelen. Afhankelijk van het type onderzoek kan deze wachttijd oplopen van enkele minuten tot enkele uren. Bij sommige onderzoeken worden al foto's gemaakt tijdens de toediening. Over het algemeen kunt u zelf bepalen waar u de wachttijd doorbrengt, u hoeft niet op de dienst Nucleaire geneeskunde blijven wachten.

De speurstof die wordt toegediend, verdwijnt op natuurlijke wijze uit het lichaam, grotendeels via de urine. De uitscheiding via de urine kunt u versnellen door extra te drinken en vaak te plassen. Daarmee kunt u al meteen na de toediening van de speurstof beginnen, ook wanneer de foto's nog niet zijn gemaakt.

 

Is het onderzoek gevaarlijk?
Neen, u kunt gerust zijn: de streng gecontroleerde hoeveelheid radioactieve speurstof die wordt toegediend is niet schadelijk, giftig of slaapverwekkend en allergische reacties komen hoogst zelden voor. De hoeveelheid straling komt overeen met een klassiek radiologisch onderzoek.
 

Het maken van de foto's
Zorg ervoor dat u voor het begin van het onderzoek geplast heeft: een volle blaas vermindert immers de kwaliteit van de foto's.
Metalen voorwerpen kunnen de beeldopnames verstoren, dus is het gewenst om kleding met metalen gespen of knopen uit te trekken en sieraden thuis te laten. Meestal kunt u uw kleren gewoon aanhouden tijdens het onderzoek.

De radioactieve speurstof in uw lichaam zendt straling uit die met behulp van een speciale scanner of gammacamera en na verwerking door de computer kan omgezet worden tot een beeld. Gedurende het maken van de foto's dient u zo weinig mogelijk te bewegen. De camera komt vaak dicht tegen het  lichaam, maar kan u niet raken. U hoeft ook niet in een tunnel te liggen. De opnametijd van de foto's kan verschillen van 10 tot 40 minuten.

 

Onderzoek bij kinderen
De hoeveelheid speurstof die bij kinderen wordt gebruikt, is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het kind. Wij vragen dan ook naar de leeftijd en het gewicht van het kind bij het maken van de afspraak. Het is erg belangrijk dat het kind tijdens het onderzoek goed stil ligt. Het kan daarom zinvol zijn om zelf iets mee te brengen dat het kind kan afleiden. Tijdens het onderzoek kan één ouder of begeleider bij het kind blijven.

 

Nazorg/complicaties


Neem gedurende 24 uur de volgende maatregelen in acht:

  • Drink veel water zodat u veel kunt urineren. Spoel na het plassen het toilet 2 maal door. Na elke toiletbeurt grondig uw handen wassen met zeep en veel water.
  • Het aanraken van voedsel houdt geen risico in.
  • Vermijd dat u in de buurt komt van baby's, kinderen en zwangere vrouwen. Neem dus geen kinderen op de schoot en hou minstens 2 meter afstand.
  • Bij incontinentie:
    Bevuilde luiers 3 dagen opzij houden in een aparte gesloten vuilniszak en ze nadien gewoon verwijderen met andere afval.
  • Hou zoveel mogelijk afstand van andere personen en beperk uw contact in tijd.

Het resultaat


Er wordt door de nuclearist een verslag opgemaakt dat zo spoedig mogelijk elektronisch wordt doorgestuurd naar uw verwijzende arts. Deze zal de resultaten verder met u bespreken.

U kan een persoonlijke code bekomen om zelf uw beelden te raadplegen. Deze code kan u opvragen bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming of bij uw verwijzende arts.

 

Vragen


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kan ook terecht bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming op het nummer 03/760 60 65.

 

Informatiefolder

 

Klik hier voor de informatiefolder Nucleaire geneeskunde.

Webcontent weergeven

Veel gestelde vragen Nucleaire geneeskunde

Wat is een scintigrafie?


Een scintigrafie is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid radioactieve stof, foto's van een orgaan gemaakt worden. Toediening van de radio-actieve stof gebeurt meestal via een bloedvat (bv. in de arm). U voelt enkel een prik, zoals bij een bloedafname.

 

Word ik onwel van de stof?


Van de stof zelf wordt u niet onwel of slaperig. U kunt gewoon met de wagen terug naar huis. Na de inspuiting dient u soms nog een tijdje te wachten om het product te laten inwerken. Hoelang is in functie van het soort scintigrafie en kan variëren van een paar minuten tot een paar uur. Bij lange wachttijden meldt de verpleegkundige u het exacte tijdstip waarop u dient terug te komen.

De opnameduur varieert afhankelijk van het soort van onderzoek. Tijdens het maken van de foto's is het zeer belangrijk dat u goed stil ligt. Ledig de blaas vóór het onderzoek, dit vermijdt bewegingen door plasdrang. Indien u niet comfortabel ligt, zeg dit tegen de verpleegkundige.
Om duidelijke beelden te verkrijgen, komt de camera dicht bij het lichaam. U hoeft geen schrik te hebben, de camera zal u niet raken. U hoeft ook niet in een tunnel. U mag bijna altijd uw kleren aanhouden, metalen voorwerpen (klein geld in de zakken, kettingen, riem,…) dient u te verwijderen.

 

Is de radioactiviteit gevaarlijk?


Neen, uw gezondheid loopt geen risico door het uitvoeren van het onderzoek. De hoeveelheid radioactieve straling die u krijgt is zeer klein. Bij de meeste onderzoeken is de radioactieve stof nog dezelfde dag weer uit uw lichaam verdwenen, vooral via de urine. Tenzij u een vochtbeperkend dieet volgt, kunt u door op de dag van het onderzoek meer te drinken, de radioactiviteit nog sneller uit uw lichaam spoelen.

Als voorzorgsmaatregel vragen wij u echter om tot 24 uur na de inspuiting, niet in contact te komen met kleine kinderen en zwangere vrouwen (houd 3 meter afstand).

 

Is het gevaarlijk voor kinderen?


Ook kinderen worden op deze manier onderzocht, maar krijgen minder radioactieve stof toegediend (berekend volgens leeftijd en het gewicht van het kind).

 

Als u denkt dat u zwanger bent, dient u ons dit te zeggen vóór dat u de injectie krijgt. De stof die wordt ingespoten kan immers bij de baby komen.

 

Sommige radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk komen, daarom dient u ons te verwittigen als u borstvoeding geeft, vóór dat u de injectie krijgt. Wij zullen u dan vertellen of het nodig is om de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

 

Als ik tabletten of andere geneesmiddelen gebruik, moet ik daar dan mee stoppen?


Meestal kunt u uw medicijnen gewoon blijven doornemen. Als u wel met een geneesmiddel dient te stoppen, zullen wij u dit zeggen bij de afspraak van het onderzoek. Of u vóór het onderzoek mag eten of drinken, wordt dan eveneens medegedeeld.

 

Moet ik nog iets speciaals doen na het onderzoek?


Na het onderzoek mag u gewoon weer naar huis of naar uw werk. Indien u een bewijs nodig heeft voor uw werkgever/school, vraag het ons.