Webcontent weergeven

 Risicofactoren

 

  • Diabetes
  • Symptomatische hypotensie (> 8 systolisch)
  • Hartfalen
  • Perifeer vaatlijden
  • Anemie (hematocriet < 39 man en < 36 vrouw)
  • Leeftijd > 75 jaar
  • Dehydratatie
  • Diuretica/NSAID