Webcontent weergeven

Therapie met Samarium 153


 

Doel

 

Het doel van dit onderzoek is palliatieve pijnbestrijding bij patiënten die lijden aan multiple pijnlijke skeletmetastasen die positief zijn op een botscintigrafie (osteoblastische metastasen).
Bot- en beenmergmetastasen veroorzaken vaak ernstige pijnklachten.

 

 

Samarium-153 is een radioactieve stof die chemisch vergelijkbaar is met calcium. Het wordt specifiek opgenomen op de plekken waar het bot is aangetast en zo deze plekken lokaal bestraalt.

 

De straling van Samarium-153 is lokaal maar er treedt ook een klein deel van die straling uit het lichaam.

 

Voorbereiding

  • De nuclearist heeft een recente botscan en laboresultaat nodig om de therapie te kunnen plannen.

  • U hoeft niet nuchter te zijn en u mag uw medicatie innemen zoals u normaal zou doen.

  • We raden u aan om de dag vóór de inspuiting én de eerste dagen na de inspuiting voldoende te drinken (1 liter).

 

Nazorg/complicaties

 

De pijn die afkomstig is van uw botaantastingen zal na 1 tot 3 weken sterk verminderen, dit effect kan gedurende maanden aanhouden. Heel uitzonderlijk kan de pijn tijdelijk toenemen, dit is echter van voorbijgaande aard en kan bestreden worden met behulp van pijnstillers.

 

De behandeling kan herhaald worden indien de pijn na enige tijd terug zou komen.

Uw behandelende arts zal op afgesproken tijdstippen uw bloed controleren om eventuele veranderingen in het oog te houden.

Leefregels

 

Het product zal zich voornamelijk aan de aangetaste plaatsen van het bot hechten, een kleine hoeveelheid zal tijdens de eerste week ook aanwezig zijn in het bloed en de urine. Omwille van deze reden zal u volgende leefregels moeten respecteren zodat andere personen niet radioactief besmet kunnen geraken.

 

Gedurende de eerste 2 dagen na toediening:

  • Er mogen geen personen in dezelfde kamer slapen.

 

Gedurende de eerste 4 dagen na toediening:

  •  Beperk contact met kleine kinderen tot een minimum: neem de kinderen nooit langer dan 10 minuten op de schoot.
  •  Vermijd rechtstreeks contact met urine en bloed.
  •  Men dient wegwerphandschoenen te dragen wanneer men materialen moet aanraken die mogelijks uw urine of bloed bevatten.
  •  Om besmetting van de toiletruimte te voorkomen dient u altijd zittend te urineren (ook mannen). Na afloop dient u steeds toiletpapier te gebruiken, de WC bril af te vegen, het toilet 2x door te spoelen en direct de handen goed te wassen. Deze toiletregels moet u ook buitenshuis naleven. 
  • Verwijder bloed indien u zich zou snijden met absorberende doekjes en maak alles schoon met water. Verzorgd de wond en gebruik goed dichtende pleisters om te vermijden dat u verder zou bloeden. 
  • Afvalmateriaal dat bloed of urine bevat in een afsluitbare zak bij het huisvuil deponeren.  

 

Deze leefregels dienen gehanteerd te worden om de mensen in uw omgeving te beschermen, indien u deze respecteert lopen de mensen in uw omgeving geen gevaar.