Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Schildklierscan


 

Doel


Opsporen van stoornissen in de werking van de schildklier.

Ook kan de opname van een op jodium gelijkende stof gemeten worden, als voorbereiding op een behandeling met radioactief jodium.

 

Voorbereiding

 

  • U hoeft niet nuchter te zijn.
  • Het gebruik van jodiumhoudende medicijnen (sommige soorten hoestdrank) of voedsel (zeewier, zeevis) kan het resultaat van de schildklierscan beïnvloeden. Dit geldt ook wanneer u recent een röntgenonderzoek (CT) heeft gehad, waarbij een contrastproduct werd toegediend. Verder kunnen bepaalde medicijnen, zoals schildklierhormoon-tabletten en schildklierfunctie-onderdrukkende medicijnen, een invloed hebben op de scan. Uw arts vertelt u precies welke medicijnen u tijdelijk niet mag innemen.
    Zie document Jodium-arm dieet.
  • Een allergie voor jodium of voor röntgen-contrastmiddelen vormt geen bezwaar voor dit onderzoek.
  • Bent u mogelijk zwanger of geeft u borstvoeding, deel ons dit mee.

 

Het onderzoek


U krijgt een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat, meestal ter hoogte van de elleboogplooi.

U gaat terug naar de wachtkamer en ongeveer 15 minuten later worden de foto's gemaakt; voorafgaand aan de foto's drinkt u een beker water. Het maken van de foto's duurt ongeveer 5 minuten. Het is van belang dat u goed blijft stilliggen tijdens deze scan.

Na het maken van de foto zal de arts Nucleaire geneeskunde informeren naar eventuele symptomen en aan uw hals voelen, om de scan goed te beoordelen en te kijken of aanvullende opnames nodig zijn.

 

Nazorg/complicaties


Er zijn geen complicaties te verwachten.

 

Gelieve de volgende 24 uur onderstaande maatregelen in acht te nemen:

• Drink veel water zodat u veel kunt plassen. Na elk toiletbezoek uw handen grondig wassen met veel water en zeep.

• Het aanraken van voedsel houdt geen risico in.

• Vermijd langdurig en nauw contact met baby's, kinderen en zwangere vrouwen. Neem dus geen kinderen op de schoot en beperk uw contact in tijd.

• Bij incontinentie: hou bevuilde luiers drie dagen apart in een afgesloten vuilniszak, nadien kunt u ze gewoon verwijderen met het ander afval.