Webcontent weergeven

Stereotactische Vacora-biopsie


 

Algemene informatie


Dit onderzoek wordt verricht voor de verdere evaluatie van letsels welke echografisch niet goed te detecteren zijn namelijk gegroepeerde kleine verkalkingen (microcalcificaties) of een zone in de borst met een abnormale structuur (distorsie).

Met een holle naald worden stukjes borstweefsel weggenomen (of geaspireerd). Hierbij wordt de radioloog ondersteund door röntgenapparatuur om te zorgen dat de naald exact in het verdachte letsel terechtkomt.

Stereotactisch wil zeggen dat er met behulp van het mammografietoestel enkele röntgenopnamen van de borst worden genomen, zodat de lokalisatie van de afwijking zeer correct kan worden bepaald, alvorens de biopsie te nemen.

Vacuümbiopsie wil zeggen dat er met behulp van een speciaal biopsietoestel, namelijk de Vacora, weefsel in een holle naald wordt gezogen, meerdere stukjes weefsel kunnen worden geaspireerd.

 

Doel


Het nemen van een weefselstaal in een verdacht letsel dat zichtbaar is op mammografie maar niet op echografie, zodat microscopisch onderzoek kan gebeuren. Op die manier kan de juiste aard van het letsel bepaald worden.

 

Voorbereiding

 

 • U dient niet nuchter te zijn.
 • Indien het diagnostische mammografie onderzoek buiten het AZ Nikolaas genomen is, dient dit zeker meegebracht te worden. Inzage van de radioloog in dit dossier is noodzakelijk zodat deze weet hoe de borst in de juiste positie moet worden gebracht. Het is in uw eigen belang dat u dat onderzoek meebrengt of via uw arts bezorgt zodat de radioloog het letsel vooraf kan bestuderen en geen bijkomende (onnodige) foto's dient te laten verrichten op het moment van het onderzoek.
 • Wanneer er een probleem is met de bloedstolling of wanneer men bloedverdunners inneemt, dient men de behandelende arts te contacteren, dit om grote bloeduitstortingen te vermijden na de biopsiename. Na goed overleg kan het onderzoek probleemloos uitgevoerd worden.

 

Het onderzoek


Het onderzoek wordt meestal in linker of rechter zijligging verricht, doch het kan ook zittend gebeuren.

 

Na controle van de juiste zijde, wordt de borst tussen 2 plaatjes gedrukt. In het bovenste plaatje is er een opening. Vervolgens wordt er één opname van de borst gemaakt. Indien het letsel op de foto zich projecteert binnen de opening van het plaatje, worden nog 2 bijkomende schuine opnamen gemaakt. De borst blijft de hele procedure onder een matige druk gecomprimeerd. De exacte plaats van het letsel wordt via een computerprogramma aan de hand van de opnamen berekend. Het is dus van belang dat u tijdens het onderzoek niet beweegt, om de plaatsbepaling niet te verstoren. Er wordt diepe en plaatselijke verdoving aangebracht. Vervolgens wordt de biopsienaald in het letsel ingevoerd en worden er meerdere stukjes weefsel aangezogen (meestal 4 tot 6 weefsel stukjes).

Via de punctienaald wordt nadien een markage clip achtergelaten, welkte te zien is op alle radiologische onderzoeken (echografie, mammografie en MR). Zo kan men later zien waar de punctie gebeurd is.

Na de procedure drukt de verpleegkundige de punctieplaats ongeveer 10 minuten af. Nadien wordt er een stevig verband aangebracht. De genomen weefselstukjes worden mammografisch gecontroleerd op de aanwezigheid van het letsel.

 

Tijdens het onderzoek wordt u bijgestaan door de radioloog en 2 verpleegkundigen.

 

Alles wordt stap voor stap tijdens het onderzoek uitgelegd.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

 

Plaats: na afspraak
            Sint-Niklaas, Lodewijk de Meesterstraat

 

Nazorg/complicaties

 

 • Inname van pijnstilling, indien nodig, is toegestaan, doch geen aspirinepreparaten.
 • Koude kompres ter beperking van een bloeduitstorting is aan te raden.
 • Het aangebrachte verband dient u 2 tot 3 dagen ter plaatse te laten (u hoeft hiervoor niet naar de dokter te gaan).
 • Bij eventuele nabloeding dient men contact op te nemen met de dienst Medische Beeldvorming of mammografieverpleegkundige.

 

Nuttige informatie

 

 • Het voordeel is dat u geen anesthesie en operatie dient te ondergaan. Het is dus een goed alternatief voor harpoenmarkage en heelkundige biopsie.
 • Er is nagenoeg geen kans op littekenvorming gezien er geen operatie nodig is.
 • Na de Vacora-biopsie kan u hooguit een 2-tal dagen wat pijn ervaren en een stevige blauwe plek hebben die wegtrekt.
 • Het onderzoek wordt enkel verricht na overleg met de behandelende arts (uw huisarts of gynaecoloog).
 • Het onderzoek wordt niet volledig terugbetaald door de mutualiteit dus dient er een opleg betaald te worden. U wordt hier vooraf over ingelicht.

 

Het resultaat


Er wordt door de radioloog een verslag opgemaakt dat zo spoedig mogelijk elektronisch wordt doorgestuurd naar uw verwijzende arts. Deze zal de resultaten verder met u bespreken.

 

Het resultaat van het laboratorium onderzoek kan enkele dagen (3 werkdagen) duren omdat op de te onderzoeken cellen verschillende analyses moeten gebeuren. Ook deze resultaten worden aan de verwijzende arts doorgestuurd.

 

Vragen


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kan ook terecht bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming op het nummer 03/760 60 65.