Webcontent weergeven

Tru-cut biopsie onder echografie


 

Algemene informatie


Bij tru-cut of core biopsie wordt na lokale anesthesie een speciale naald in een letsel ingevoerd en worden enkele stukjes weefsel (cilinders genaamd) weggenomen. Om het letsel te visualiseren wordt meestal gebruik gemaakt van echografie. Er worden gemiddeld 2 tot 5 cilinders afgenomen. Deze worden onmiddellijk opgestuurd naar de anatomo-patholoog, die het weefsel onderzoekt naar de aanwezigheid van goedaardige of kwaadaardige afwijkingen.

 

Doel


Het aanprikken van een verdacht letsel en het nemen van een weefselstaal van dit letsel voor microscopisch onderzoek. Op die manier kan de juiste aard van het letsel bepaald worden.

 

Voorbereiding

 

  • U dient niet nuchter te zijn.
  • Tracht vorig mammo- en echografie onderzoek, indien elders genomen, mee te brengen.
  • Normale bloedstolling is noodzakelijk, eventueel dient deze gecontroleerd te worden voor het onderzoek bij uw behandelende arts.
  • Wanneer u plastische chirurgie hebt ondergaan van de borsten (prothesen), gelieve dit dan zeker te melden.

 

Het onderzoek


De radioloog voert een gerichte echografie uit om de plaats van het letsel te bepalen.

 

Vervolgens wordt de lichaamsstreek ontsmet en plaatselijk verdoofd (dit kan wat prikkelend aanvoelen). Een kleine insnede wordt in de huid gemaakt, om de naald zonder kwetsuur naar binnen te brengen. Daarna worden 2 tot 5 stukjes weefsel genomen. Tussen de verschillende biopsienamen drukt de verpleegkundige de insteekplaats af. Dit wordt vaak als onaangenaam ervaren doch is noodzakelijk om plaatselijke bloeding zoveel mogelijk te beperken. Na afloop van het onderzoek wordt een verband aangebracht. Deze procedure wordt meestal goed verdragen.

Soms wordt een markage clip in de punctie plaats achtergelaten. Zo kan men nadien zien waar de biopsie gebeurd is.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

 

Plaats: na afspraak
            Sint-Niklaas, Lodewijk de Meesterstraat

 

Nazorg/complicaties

 

  • Na uitwerking van de verdoving mag, indien nodig, pijnstilling ingenomen worden.
    Opgelet: geen aspirine preparaten want deze zijn juist bloedverdunnend!
  • De borst kan een blauwe plek vertonen na het onderzoek. Eventueel na het onderzoek thuis verder afdrukken, liefst met koud verband (ijszak) ter voorkoming van pijn of bloeduitstorting.
  • Het aangebrachte verband 2 tot 3 dagen ter plaatse laten (men hoeft hiervoor niet naar de dokter te gaan). Het kan gebeuren dat men allergisch reageert op het kleefverband. U mag het dan voorzichtig verwijderen en een gewone pleister aanbrengen op het huidwondje.
  • Bij eventuele nabloeding dient men contact op te nemen met de dienst Medische Beeldvorming of met de mammografieverpleegkundige.

 

Het resultaat


Er wordt door de radioloog een verslag opgemaakt dat zo spoedig mogelijk elektronisch wordt doorgestuurd naar uw verwijzende arts. Deze zal de resultaten verder met u bespreken.

 

Het resultaat van het laboratorium-onderzoek duurt meerdere dagen (gemiddeld 3 werkdagen) omdat op het gebiopsieerde weefsel verschillende analyses moeten gebeuren. Ook deze resultaten worden naar de huisarts of gynaecoloog doorgestuurd.

 

Vragen


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kan ook terecht bij de afdeling Medische en Moleculaire Beeldvorming op het nummer 03/760 60 65.