Webcontent weergeven

Therapie met Xofigo


 

Doel

Radium-223 is een radioactieve stof die gebruikt wordt voor de behandeling van volwassen mannen met prostaatkanker waarbij de prostaat ongevoelig is geworden voor een behandeling met hormonen en waarbij er uitzaaiingen (metastasen) zijn naar het bot.

Bij een behandeling met Xofigo zal het werkzame bestanddeel, radium-223, zich aan de botmetastasen binden en deze zeer plaatselijk en intens gaan bestralen zodat de tumorcellen worden afgebroken. Doordat deze bestraling heel lokaal plaatsvindt, zal het beenmerg en het omliggende weefsel intact blijven.
Door middel van deze behandeling kan de gemiddelde levensduur verlengd worden en de levenskwaliteit verbeterd worden. Ook de pijn en de fracturen, veroorzaakt door de botmetastasen, zullen gereduceerd worden. Op deze manier wordt er geprobeerd de klachten en symptomen onder controle te houden.

 

Voorbereiding

 • Onderbreking van calcium-, fosfaat- en/of vitamine D supplementen, 72 uur voor de behandeling.

 • U dient niet nuchter te zijn.

 • U dient vooraf uw gewicht door te geven.

 • Bij aanvang van de behandeling en een week voor elke volgende dosis moet er een hematologische evaluatie (bloedtest) uitgevoerd worden. 

Behandeling

 

Bij aankomst in het ziekenhuis schrijft u zich in aan het onthaal van het ziekenhuis (L. De Meesterstraat). Daarna meldt u zich aan op de dienst Nucleaire Geneeskunde.

Hier zal u de nodige informatie ontvangen en zal er een infuus in uw arm geprikt worden waarlangs de juiste hoeveelheid stof, gebaseerd op uw lichaamsgewicht, langzaam aan zal worden ingespoten.


Na de behandeling (reken hiervoor op een 2-tal uur) mag u het ziekenhuis opnieuw verlaten en krijgt u een afspraak mee voor de volgende behandeling.


Xofigo wordt eenmaal per 4 weken toegediend met een maximum van 6 injecties.

1 week voor de inspuiting moet er op Oncologie bloed afgenomen worden.

 

Nazorg/complicaties

 

De meest voorkomende bijwerkingen van Xofigo zijn diarree, misselijkheid, braken en een tekort aan bloedplaatjes. Indien u een van deze symptomen gewaar wordt, mag u deze behandelen zoals u het gewoon bent.


U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts bij:

 • elke ongewone bloeduitstorting

 • het meer bloeden dan normaal na een verwonding

 • koorts

 • regelmatig oplopen van infecties.

 

Leefregels

 

Na de behandeling vormt de radioactiviteit in uw lichaam geen gevaar voor uw omgeving. U mag dus in contact komen met andere personen maar u dient toch rekening te houden, gedurende de eerste zeven dagen na toediening, met volgende leefregels:

 

 • Een deel van de toegediende dosis wordt via de urine en stoelgang uitgescheiden. Daarom moet u tot een week na de toediening de nodige aandacht besteden aan de toilethygiĆ«ne: u dient zittend te urineren, altijd toiletpapier te gebruiken, uw handen grondig te wassen na elk toiletbezoek en het toilet tweemaal door te spoelen. Deze toiletregels dient u ook buitenshuis toe te passen.
 • Vermijd steeds rechtstreeks contact met uw bloed, speeksel en/of urine, zowel voor uzelf als voor uw naasten. Zeer belangrijk hierbij is dat kleine kinderen en zwangere vrouwen zeker niet in contact komen met een van deze lichaamsexcreten.
 • Het is aanbevolen om afvalmateriaal dat bloed, urine of stoelgang bevat in een afsluitbare zak gedurende 3 weken apart te houden, er wordt aangeraden dit buitenshuis te bewaren, en hierna bij het huisvuil te deponeren.
 • Seksueel contact mag niet onbeschermd gebeuren (gebruik een condoom). 
 • Indien u vroegtijdig komt te overlijden door een ongeval of ziekte mag er binnen een periode van 59 dagen na de laatste toediening van Xofigo geen crematie plaatsvinden. Het is belangrijk dat de begrafenisondernemer op de hoogte wordt gesteld van de laatste toedieningsdatum en rekening houdt met deze voorzichtigheidsperiode.
   

Deze leefregels dienen gehanteerd te worden om de mensen in uw omgeving te beschermen. Indien u deze respecteert, lopen de mensen in uw omgeving geen gevaar.

 

Webcontent weergeven

LET OP:
Voor een therapie wordt een specifiek product besteld. Wenst u uw afspraak te annuleren of te verplaatsen, doe dit ruim op voorhand (5 dagen), anders loopt u de kans dat u toch een factuur ontvangt van het volledige bedrag, zonder tussenkomst van uw mutualiteit.