Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

14/01/2013 : wetenschappelijk onderzoek oncorevalidatie

Wetenschappelijk onderzoek : "Levenskwaliteitsverbetering en re-integratie van adjuvant behandelde vrouwen met borstkanker door middel van fysieke training en levensbegeleiding".

 

Eindelijk, na vele jaren voorbereiding, is begin januari de eerste cyclus  van het wetenschappelijk project  van start gegaan. Het onderzoek loopt tot juli 2015 waarbij er per jaar 3 groepen worden opgestart. Na de laatste (2de) groep in 2015 wordt er een eindrapport opgesteld dat aan het RIZIV wordt overgemaakt. Het is de bedoeling om aan de hand van de outcome van het onderzoek  bij het RIZIV een specifieke nomenclatuur voor oncorevalidatie te bepleiten.
Verdere inlichtingen over deelname aan het onderzoek kunnen bekomen worden bij Eva Dobbelaere (tel. 03/760 75 20).