Webcontent weergeven

Andere betrokken zorgverleners

 

Orthopedische verstrekkers

Om een optimale dienstverlening te verzekeren, wordt er intensief samengewerkt met orthopedische verstrekkers.

Podologen

In samenwerking met een podologe gebeuren in het Revalidatiecentrum ambulante loopanalyses.

Vervoer

In bepaalde omstandigheden heeft de patiënt recht op vervoer van en naar het revalidatiecentrum. Afspraken hiervoor worden gemaakt door het revalidatiecentrum.
Wanneer de patiënt recht heeft op vervoer wordt dit, in het kader van onze conventie, verzorgd door Taxi Hendriks.