Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Revalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen, MS en Parkinson.


In ons centrum worden de neurologische patiënten multidisciplinair behandeld.
De revalidatie start bij opname op de verblijfsafdeling en wordt vaak verder gezet op de revalidatieafdeling. De afdeling voor neurologische revalidatie bevindt zich op campus Beveren.

De ambulante revalidatie richt zich in de eerste plaats naar revalidanten waarvoor opname niet meer nodig is en die verder in aanmerking komen voor pluridisciplinaire revalidatie-aanpak.
De ambulante neurologische revalidatie wordt zowel in campus Sint-Niklaas als in campus Beveren aangeboden.

De patiënt wordt in zijn totaliteit benaderd door een multidisciplinair team bestaande uit artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten,…
Via gespecialiseerde behandelingsprogramma's trachten we de patiënten te helpen om een zo hoog mogelijk niveau van functioneren te bereiken.

Het multidisciplinaire aanbod bestaat o.a. uit:

  • medische behandeling bij de revalidatiearts;
  • multidisciplinaire behandelingen door kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog;
  • advies rond hulpmiddelen en aanpassingen;
  • neuropsychologische analyse en begeleiding;
  • opvolgen van Vlaams Fonds Dossiers.

 

Webcontent weergeven

groepstherapie

Overzicht

parkinsongroepstherapie

Naast het bestaande individueel revalidatieprogramma werd begin 2012 gestart met een groepstherapie voor parkinsonpatiënten.