Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Revalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen, MS en Parkinson.


In ons centrum worden de neurologische patiënten multidisciplinair behandeld.
De revalidatie start bij opname op de verblijfsafdeling en wordt vaak verder gezet op de revalidatieafdeling. De afdeling voor neurologische revalidatie bevindt zich op campus Beveren.

De ambulante revalidatie richt zich in de eerste plaats naar revalidanten waarvoor opname niet meer nodig is en die verder in aanmerking komen voor pluridisciplinaire revalidatie-aanpak.
De ambulante neurologische revalidatie wordt zowel in campus Sint-Niklaas als in campus Beveren aangeboden.

De patiënt wordt in zijn totaliteit benaderd door een multidisciplinair team bestaande uit artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten,…
Via gespecialiseerde behandelingsprogramma's trachten we de patiënten te helpen om een zo hoog mogelijk niveau van functioneren te bereiken.

Het multidisciplinaire aanbod bestaat o.a. uit:

  • medische behandeling bij de revalidatiearts;
  • multidisciplinaire behandelingen door kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog;
  • advies rond hulpmiddelen en aanpassingen;
  • neuropsychologische analyse en begeleiding;
  • opvolgen van Vlaams Fonds Dossiers.

 

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

groepstherapie

Overzicht Overzicht

« Terug

parkinsongroepstherapie

Begin 2012 werd gestart met een specifiek programma voor parkinsonpatiënten.
Omdat het groepstherapie betreft worden de doelstellingen automatisch meer verlegd naar algemene doelstellingen i.p.v. individuele doelstellingen. Het programma bestaat uit het onderhouden en verbeteren van de conditie. Het oefenen van de kracht resulteert in een beter functioneren. Er wordt gewerkt naar valpreventie toe. Valincidenten worden hierdoor sterk verminderd en zelfs voorkomen. De therapeuten geven eveneens specifiek advies rond bewegingen en aktiviteiten uit het dagelijkse leven.

Dit programma kwam op specifieke vraag van de Parkinsonliga en resulteerde in een nauwe samenwerking tussen de liga, het revalidatiecentrum en de behandelde neuroloog en/of huisarts. http://www.parkinsonliga.be/nl/waasland_63.aspx

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij het secretariaat van het Revalidatiecentrum: 03 760 22 44 of revalidatie@aznikolaas.be