Webcontent weergeven

ErgotherapieDe ergotherapeut beoogt een zo groot mogelijke zelfstandigheid in alle dagdagelijkse activiteiten (ADL-aktiviteiten) te bekomen. Hij richt zijn aandacht op het oefenen en verbeteren van verplaatsing- en bewegingsmogelijkheden en de fijnmotorische handelingen.
De ergotherapeut begeleidt de patiënt ook bij de cognitieve problemen (aandachts- en geheugenproblemen, beperkingen in het probleemoplossend vermogen.....). Indien nodig wordt ook de arbeidssituatie verder geëvalueerd met het oog op reïntegratie.


In de loop van het revalidatieproces geeft de ergotherapeut informatie over hulpmiddelen en leert hij u het gebruiken.

  • rolstoeltraining en -advies;
  • advies over woningaanpassingen, eventueel met een huisbezoek;
  • advies en ergonomie bij RSI, reuma en artrose;
  • integratie van de principes voor rughygiëne en ergonomie (thuis-werk-hobby)
  • energiemanagment;
  • reorganisatie van vrijetijdsbesteding;

De ergotherapeut participeert in het multidisciplinair team voor het opstellen van een Multifunctioneel Funtioneringsrapport.

Webcontent weergeven

Hans Roesems

geen afbeelding beschikbaar

Functie: diensthoofd revalidatiecentrum

Telefoon: 03/760.27.82

E-mail: hans.roesems@aznikolaas.be

Webcontent weergeven

Frederik De Decker

geen afbeelding beschikbaar

Functie: adjunct diensthoofd ergotherapie

Telefoon: 03/760.28.44

E-mail: frederik.dedecker@aznikolaas.be