Webcontent weergeven

Kanker en vermoeidheid

Terug actief!

Vermoeid? Je kunt er wat aan doen!

 

 

Webcontent weergeven

 

 

 

 

Webcontent weergeven

Het Revalidatiecentrum biedt u de mogelijkheid om in een aangename sfeer, onder deskundige begeleiding aan uw conditie te werken.

Kanker en vermoeidheid

Kanker is een ziekte met belangrijke gevolgen. Vermoeidheid en afname van de lichamelijke conditie zijn twee problemen die meestal weinig aandacht krijgen alhoewel zij heel bepalend zijn voor onze levenskwaliteit.
De aanhoudende vermoeidheid en het gebrek aan energie maken dat we de neiging hebben om  minder actief te zijn en steeds meer te gaan rusten. Op deze manier gaat onze conditie echter voortdurend achteruit en kosten inspanningen ons steeds meer moeite, waardoor we uiteindelijk ‘bang' worden om te bewegen.
Door het feit dat we maar weinig aankunnen dreigen tenslotte ook onze sociale contacten (hobby's, vrienden, uitstapjes, …) verloren te gaan waardoor onze levenskwaliteit nog verder afneemt.

Wat kan men hieraan doen?

Binnen het Revalidatiecentrum werd een programma ontwikkeld om patiënten opnieuw te leren bewegen. Onder deskundig toezicht wordt er aan de fysieke conditie gewerkt.
De oefeningen gebeuren in groep maar iedereen wordt individueel begeleid en krijgt een oefenschema 'op maat' aangeboden. De intensiteit van de oefeningen wordt langzaam opgedreven zodat de angst om te bewegen kleiner wordt en de conditie er geleidelijk op vooruit gaat.

De uiteindelijke bedoeling van het oefenprogramma bestaat erin er voor te zorgen dat u zich opnieuw zo goed mogelijk voelt en dat u, in de mate van het mogelijke, uw vroegere activiteiten opnieuw kunt uitoefenen. Voor mensen die niet kunnen deelnemen aan de groepsoefeningen bestaat de mogelijkheid tot individuele therapie.

Waaruit bestaat het oefenprogramma?

Het programma loopt over 12 weken en omvat 3 oefensessies per week. Er wordt gewerkt in groepen van maximum 8 personen. Oefenen in groep werkt stimulerend en zorgt voor een beter sociaal contact tussen de verschillende deelnemers.

Elke sessie duurt ongeveer één uur en is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  • warming-up;
  • oefeningen ter bevordering van de lenigheid;
  • circuittraining op verschillende toestellen;
  • krachttraining;
  • cooling-down.

Tijdens het programma komt eveneens het thema ‘ontspanning' in een aantal sessies aan bod.
Er wordt ook aandacht gegeven aan de psychosociale begeleiding. Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: voeding, energiemanagement, copingsstrategieën, lymfeoedeem, e.a.

Praktisch:

  • De behandelende arts verwijst u door naar het Revalidatiecentrum.
  • Kostprijs? U betaalt enkel het remgeld, de rest van het bedrag neemt het ziekenfonds voor zijn rekening.

 INFORMATIEBROCHURE "ONCOREVALIDATIE"

 

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij het secretariaat van het Revalidatiecentrum: 03 760 22 44 of revalidatie.Sint-Niklaas@aznikolaas.be