Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Praktisch

Je kan zowel  tijdens een opname, als ambulant, een therapie volgen.
In Campus Beveren is er een revalidatieafdeling voor verblijvende patiënten en wordt er eveneens ambulant gerevalideerd.

De ambulante revalidatie richt zich naar :

  • revalidatiepatiënten waarvoor opname niet meer nodig is en die verder in aanmerking komen voor pluridisciplinaire revalidatie-aanpak, dit wordt rechtstreeks geregeld via arts/therapeut.
  • pluridisciplinaire revalidatie via doorverwijzing van buitenaf (huisarts, ander ziekenhuis,....)

Voor de revalidatie is vaak een akkoord nodig van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit.  Een verwijzing gebeurt dan ook steeds na afspraak met het revalidatiecentrum en de revalidatiearts.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij het secretariaat van het Revalidatiecentrum: 03 760 22 44 of revalidatie.Sint-Niklaas@aznikolaas.be
  • De behandelingen gebeuren in overleg met uw behandelende arts.
  • Het programma wordt met u besproken, waarna de revalidatiearts een schema opstelt en het aanpast aan de individuele noden en omstandigheden.
  • De patiënt wordt in zijn totaliteit benaderd door een multidisciplinair team bestaande uit artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten...
  • Deze therapeuten werken, elk vanuit hun specifieke kennis en kunde, mee aan de revalidatie. Uiteraard worden de werkzaamheden van alle disciplines zorgvuldig op mekaar afgestemd.
  • Een revalidatieprogramma bevat regelmatige overlegmomenten met de revalidatiearts en de verschillende therapeuten.
  • Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane revalidatieduur.