Webcontent weergeven

Sociaal assistente

De sociaal assistente in ons centrum staat mee in voor de planning van de ambulante revalidatie. Zij verzorgt de contacten met de patiënt(e) en zijn/haar familie alsook contacten met OCMW, mutualiteit, verzekering.

Ze volgt en coördineert de pluridisciplinaire teamvergaderingen en de coördinatie thuiszorg in kader van sociale reïntegratie.

Ze doet administratieve begeleiding (aanvragen voor tegemoetkomingen, uitkeringen, VAPH-dossiers, rolstoeldossiers).