Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

2017.05 AZ Nikolaas participeert actief aan projecten van het Netwerk Geestelijke gezondheid

AZ Nikolaas participeert in het Mobiele Team voor acute zorg en het Mobiele Team voor langdurige zorg van het Netwerk Geestelijke Gezondheid (GGZ)  Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (ADS).

Het GGZ-netwerk ontstond naar aanleiding van de zorgvernieuwing in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving. Sinds 1 januari 2016 is het Netwerk GGZ ADS een erkend 107-project. AZ Nikolaas participeert actief mee in diverse projecten van dit Netwerk. 

Voor het Mobiel Team voor Acute Zorg (MTAZ) dat vanaf maart 2017 actief is binnen de regio Sint-Niklaas – Dendermonde detacheerde AZ Nikolaas een halftijdse medewerker. Dit ambulant multidisciplinair team richt zich tot volwassenen (16 –  65 jaar) met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie.

Ook voor het Mobiele Team Langdurige Zorg Noord (MTLZ) detacheerde AZ Nikolaas een halftijds psychiatrisch verpleegkundige. Het multidisciplinair team richt zich naar volwassenen (16-65 jaar) met een psychiatrische kwetsbaarheid van langdurige aard.